Wykład - dystrybucja, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - dystrybucja, sem IV - strona 1 Wykład - dystrybucja, sem IV - strona 2 Wykład - dystrybucja, sem IV - strona 3

Fragment notatki:

DYSTRYBUCJA
Definicja: dystrybucja jest to zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia.
System dystrybucji składa się z dwóch podsystemów:
kanałów dystrybucji;
fizycznej dystrybucji, określanej jako logistyka marketingowa.
Dwie podstawowe grupy form sprzedaży detalicznej
formy sprzedaży sklepowej, które charakteryzują się tym, iż sprzedaż odbywa się w specjalnie w tym celu zorganizowanych stałych miejscach;
formy sprzedaży pozasklepowej, które charakteryzują się brakiem stałych miejsc realizowania działań handlowych, sprzedaż może więc odbywać się w różnych miejscach, gdyż ma charakter mobilny.
Formy detalicznej sprzedaży pozasklepowej
handel ruchomy - charakteryzuje się zmiennością miejsca sprzedaży; w zależności od sposobu przemieszczania się sprzedawcy można wyróżnić dwie jego formy: sprzedaż obnośną i sprzedaż obwoźną (np. Family Frost);
handel uliczny i sprzedaż na targowiskach;
marketing sieciowy - charakteryzujący się tym, że zadaniem każdego sprzedawcy (określanego najczęściej mianem konsultanta) jest:
poszukiwanie potencjalnych nabywców;
prezentacja aktualnej oferty produktowej w oparciu o katalogi i próbki;
zbieranie zamówień;
przekazywanie zamówień do centrali;
dostarczanie zamówionych produktów klientom;
wciąganie do sieci konsultantów nowych osób;
Sprzedawca będący samodzielnym podmiotem osiąga zyski zarówno dzięki wymienionym działaniom handlowym, jak i werbowaniu nowych konsultantów, np. Avon, Oriflame, Zepter.
handel wysyłkowy - oferta produktowa prezentowana jest potencjalnym nabywcom w płatnych katalogach (przesyłanych pocztą po ich zamówieniu i dokonaniu opłaty) oraz bezpłatnych minikatalogach (zamieszczanych w czasopismach lub przesyłanych po ich zamówieniu pocztą), jest prowadzony przez tzw. domy wysyłkowe (np. Otto, Bon Prix, Quelle, Neckerman, Yves Rocher, Świat Książki), które mogą mieć charakter:
uniwersalny - oferują produkty reprezentujące bardzo zróżnicowane branże;
wyspecjalizowany - oferują produkty reprezentujące jedną branże;
sprzedaż z automatów - w ten sposób w Polsce są sprzedawane napoje, bilety, znaczki pocztowe, drobne słodycze itp., natomiast w wielu krajach nawet produkty specjalne jak np. biżuteria;
telemarketing - charakteryzuje się prezentowaniem wyrobów, np. w telewizji w trakcie emisji specjalnych programów lub między emitowanymi w bloku reklamowym spotami reklamowymi; produkty można zamówić dzwoniąc pod podany numer telefonu);


(…)

…, oferowane są w nich głównie artykuły nieżywnościowe;
domy handlowe - oferowane są w nich wyroby należące do bardzo różnych branż, w tym również produkty żywnościowe, które jednak mają marginalny udział w sprzedaży, są podzielone na działy, sprzedaż odbywa się głównie na zasadach samo-obsługi (np. Galeria Centrum);
supermarkety - mają od 400 do 3000 m2 powierzchni, podzielone są na wiele działów na zasadzie…
… określonej grupy produktów (np. saloniki prasowe firmy Kolporter), przy czym sposób ich powiązania organizacyjnego i prawnego z firmującym je przedsiębiorstwem może być analogiczny, jak wcześniej wymienione formy;
centra handlowe - skupiają wiele różnych punktów sprzedaży, w których oferowane są różnorodne produkty, punktom tym często towarzyszą kawiarenki itp., zajmują zwykle kompleks budynków o kilku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz