Wykład - definicje algorytmów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicje algorytmów - strona 1 Wykład - definicje algorytmów - strona 2 Wykład - definicje algorytmów - strona 3

Fragment notatki:

Metody Numeryczne
ALGORYTMY
Dr inż. Tadeusz BURAK
1
2009-04-19
Algorytm definicje
Algorytm jest to sposób postępowania podczas
rozwiązywania zadania
Algorytm – mechaniczna procedura
rozwiązywania problemu obliczeniowego
problem obliczeniowy to zadanie z parametrami, niekoniecznie matematyczne, byle
precyzyjnie określone, tzn. jakie parametry są
dopuszczalne, jakie warunki ma spełniać
rozwiązanie,jakie mają być wyniki.
Parametry to dane wejściowe (INPUT).
Rozwiązanie –dane wyjściowe (OUTPUT).
Gdzie:
Dr inż. Tadeusz BURAK
Algorytmy
2
2009-04-19
1
Algorytm definicje II
ALGORYTM, dokładny przepis podający
sposób rozwiązania określonego zadania w
skończonej liczbie kroków; zbiór poleceń
odnoszących się do pewnych obiektów, ze
wskazaniem porządku, w jakim mają być
realizowane.
ALGORYTM zapisany przy pomocy
języka programowania jest programem.
Wyróżniamy algorytmy numeryczne (np.
Euklidesa) i nienumeryczne operujące na
obiektach nie liczbowych (np. dokumenty)
Dr inż. Tadeusz BURAK
3
2009-04-19
Algorytm definicje III
ALGORYTM sekwencyjny
Kolejność czynności jest określona w
sposób jednoznaczny
ALGORYTM niesekwencyjny
Kolejność czynności nie w każdym
przypadku jest jednoznaczna
Np.– Algorytmy równoległe, współbieżne
ALGORYTMY skończone
4
Dr inż. Tadeusz BURAK
Algorytmy
2009-04-19
2
Algorytm formy zapisu:
Zapis słowny
(np. zbiór przepisów kulinarnych)
Zapis matematyczny - wzory
Graficzny - schemat blokowy
Zapis w języku programowania
5
2009-04-19
Dr inż. Tadeusz BURAK
Schemat blokowy - elmenty
START
START
STOP
STOP
We
A,B,C
WEJŚCIE – WYJŚCIE
PRZETWARZANIE - PROCES
Tak
WARUNEK
Nie
DECYZJA
PROCEDURA (POWTARZALNY FRAGMENT
ZDEFINIOWANY W INNYM MIEJSCU)
9
9
PRZENIESIENIE
6
Dr inż. Tadeusz BURAK
Algorytmy
2009-04-19
3
Schemat blokowy I (wzór)
Znając parametry a,b,c znajdź miejsce zerowe funkcji:
y = a ⋅ x2 + b ⋅ x + c
a)
∆ = b2 − 4 ⋅a ⋅c
b)
∆ 0
c1 )
∆ =0
albo
−b+ ∆
2⋅a
−b− ∆
x2 =
2⋅a
x1 =
albo
c2 )
x=
∆ 0
Tak
X1= (-B+sqrt(D))/(2*A)
(X2= (-B-sqrt(D))/(2*A)
(-
STOP
WY:
X
STOP
Dr inż. Tadeusz BURAK
Algorytmy
WY:
X1 , X2
STOP
8
2009-04-19
4
Algorytm Euklidesa
Algorytm Euklidesa to algorytm znajdowania
największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch
liczb naturalnych. Nie wymaga on rozkładania
tych liczb na czynniki pierwsze.
Algorytm
dane są dwie liczby naturalne a i b
jeśli b jest równe zeru, to NWD jest równe a
w przeciwnym wypadku oblicz c jako resztę z
dzielenia a przez b
zastąp a przez b, zaś b przez c i zacznij od
początku.
9
dr inż. Tadeusz BURAK
Algorytm Euklidesa Przykład
NWD liczb 1029 i 42 wynosi 21
obliczany jest następująco:
a
b
c
1029
42
21
42
21
0
21
0
10
dr inż. Tadeusz BURAK
Algorytmy
5
Dane:l1, l2,l3,...lN,9999 Oblicz średnią?
Start
I = 0; S=0
Schemat
blokowy
SUMATOR ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz