Wykład - definicja algorytmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja algorytmu - strona 1 Wykład - definicja algorytmu - strona 2 Wykład - definicja algorytmu - strona 3

Fragment notatki:

2009-04-19
ALGORYTM
Algorytm,
Algorytm, dokładny przepis podający sposób rozwiązania
określonego zadania w skończonej liczbie kroków; zbiór
poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze
wskazaniem porządku, w jakim mają być realizowane. Nabrał
znaczenia z rozwojem informatyki, gdzie opisuje logiczny ciąg
operacji, które ma wykonać program.
Algorytm sposób postępowania
Algorytm zapisany przy pomocy języka programowania
jest programem.
Wyróżnia się algorytmy numeryczne, operujące na liczbach
numeryczne,
(np. algorytm Euklidesa), i nienumeryczne, operujące na
nienumeryczne,
obiektach nieliczbowych (np. sortowanie dokumentów). Istnieje
również podział algorytmów na sekwencyjne (kolejność
czynności jest określona jednoznacznie) i niesekwencyjne
(równoległe, współbieżne - następstwo między pewnymi
operacjami nie jest określone).
dr inż. Tadeusz BURAK
1
Język programowania
Język programowania, zbiór zasad składni, instrukcji, dzięki którym
programowania,
powstaje kod źródłowy programu. Procesor jest w stanie wykonywać
programu.
program w kodzie maszynowym. Jednakże tworzenie programów w tym
maszynowym.
języku jest praktycznie niemożliwe. Dlatego programista używa języka
niemożliwe.
zrozumiałego dla człowieka, który następnie jest kompilowany bądź
interpretowany do postaci maszynowej.
maszynowej.
Istnieje wiele rodzajów języków programowania. Można je podzielić na
programowania.
języki strukturalne i obiektowe. Innym kryterium podziału jest zastosowanie
obiektowe.
języków (innych używa się do tworzenia programów multimedialnych,
a innych do obliczeń numerycznych czy np. aplikacji sieciowych). Niektóre
np.
sieciowych).
z języków są bardziej uniwersalne niż inne. Do najpopularniejszych obecnie
inne.
języków programowania należą C/C++, Java, Fortran czy Pascal.
Pascal.
dr inż. Tadeusz BURAK
2
1
2009-04-19
Kod źródłowy, Kod maszynowy
Kod
źródłowy, program komputerowy napisany w języku
programowania.
programowania. Jest to postać programu, która jest zrozumiała dla
programisty (bez konieczności jego uruchamiania). Kod źródłowy jest
uruchamiania).
przekształcany na kod maszynowy w procesie kompilacji programu.
programu.
Kod maszynowy, język rozumiany przez procesor. Program w kodzie
procesor.
maszynowym składa się z ciągu wartości binarnych, które oznaczają
zarówno instrukcje jak i dane. Program, który jest napisany w pewnym
dane.
języku programowania, musi zostać skompilowany, aby mógł być
wykonywany przez komputer. Postać kodu maszynowego zależy od
komputer.
architektury procesora, na który dany program jest przeznaczony.
przeznaczony.
Dlatego program musi zostać skompilowany na konkretnej maszynie,
ewentualnie na systemie kompatybilnym z systemem docelowym.
docelowym.
dr inż. Tadeusz BURAK
3
TRANSLATOR
Kompilator,
Kompilator, translator języka wysokiego poziomu, którego programy
wynikowe mogą być wprowadzone do pamięci i wykonane dopiero po
zakończeniu tłumaczenia (w odróżnieniu od interpretatora).
interpretatora).
Programy wynikowe kompilatora

(…)

… systemowe
i oprogramowanie użytkowe. Oprogramowanie jest niezbywalną częścią
użytkowe.
systemu komputerowego, dzięki swojej wymienności może zmieniać jego
przeznaczenie.
przeznaczenie. Ten sam komputer osobisty może być używany jako
elektroniczny sekretariat, a w chwilę potem, dzięki użyciu innego
oprogramowania przeistacza się w salon gier lub internetową pocztę, telefon
i radio, przy czym dzięki…
… główna !!!
Płyta główna (ang. mainboard) – najważniejsza płyta
(ang. mainboard)
drukowana urządzenia elektronicznego, na której
zamontowano najważniejsze elementy urządzenia,
umożliwiająca komunikację wszystkim pozostałym
komponentom i modułom.
modułom.
W komputerze na płycie głównej (ang. motherboard)
(ang. motherboard)
znajdują się procesor/y, pamięć operacyjna lub gniazda
do zainstalowania…
… mogą być wprowadzone do pamięci i wykonane dopiero po
zakończeniu tłumaczenia (w odróżnieniu od interpretatora).
interpretatora).
Programy wynikowe kompilatora mogą być przechowywane, łączone
z innymi programami i wielokrotnie wykonywane znacznie szybciej niż
programy interpretowane.
interpretowane.
Interpreter, interpretator (angielskie interpreter), translator przekładający
interpreter),
instrukcje programu na kod pośredni, który następnie interpretuje przy
każdym ich wykonaniu. Ponieważ interpreter nie tworzy przekładu
wykonaniu.
w kodzie maszynowym, lecz wykonuje instrukcje, tłumacząc je na bieżąco
za każdym razem, wykonanie programu znacznie się wydłuża. Interpreter
wydłuża.
nie zmusza z kolei do oczekiwania na wykonanie kompilacji po każdej
zmianie programu. Typowymi interpreterami są systemy programowania…
… połączeń. Jego sercem
połączeń.
jest monokryształ krzemu, na który naniesiono techniką fotolitografii szereg
krzemu,
warstw półprzewodnikowych. Tworzą one sieć od kilku do kilkudziesięciu
półprzewodnikowych.
aluminium, miedź)
milionów tranzystorów. Połączenia wykonane są z metalu (aluminium, miedź).
tranzystorów.
Ważnym parametrem procesora jest rozmiar elementów budujących jego
strukturę.
strukturę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz