Wykład - podstawowe elementy systemu informacyjno-informatycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podstawowe elementy systemu informacyjno-informatycznego - strona 1 Wykład - podstawowe elementy systemu informacyjno-informatycznego - strona 2 Wykład - podstawowe elementy systemu informacyjno-informatycznego - strona 3

Fragment notatki:

2009-04-19
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Górnictwa i Geologii
Katedra Zarządzania i InŜynierii Bezpieczeństwa
PREZENTACJA
WYKŁADU: INFORMATYKA
„SIECI”
dr inŜ. TADEUSZ BURAK
Tadeusz.Burak@polsl.pl
Gliwice 2005 r.
PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU
INFORMCYJNEGO- INFORMATYCZNEGO
SIEĆ
SPRZĘT
INFORMATYCZNY
OPROGRAMOWANIE
PERSONEL
SYSTEMY BAZ DANYCH
dr inż. Tadeusz BURAK
2
1
2009-04-19
Dlaczego łączymy komputery?
W ciągu ostatnich 20 lat sieci komputerowe stały się
wszechobecne.
wszechobecne. Od najprostszych sieci łączących kilka
komputerów w tym samym bloku, poprzez lokalne sieci
firmy Intranet, aŜ do globalnej sieci łączącej komputery
Intranet,
znajdujące się w dowolnym miejscu na Ziemi Internetu,
Internetu,
wszędzie połączenie komputerów ze sobą okazuje się,
jeŜeli nie niezbędne, to niezwykle przydatne.
przydatne.
dr inż. Tadeusz BURAK
3
Sieć komputerowa to grupa komputerów lub
innych urządzeń połączonych ze sobą w celu
wymiany danych lub współdzielenia róŜnych
zasobów, przykład:
zasobów, na przykład:
korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek,
drukarek,
korzystania ze wspólnego oprogramowania,
oprogramowania,
korzystania z centralnej bazy danych,
danych,
przesyłania informacji między komputerami
(komunikaty, listy, pliki).
pliki).
dr inż. Tadeusz BURAK
4
2
2009-04-19
Rodzaje sieci komputerowych
asymetryczne/dedykowane, w których jeden
z komputerów (tzw. serwer sieciowy) odgrywa
(tzw.
rolę nadrzędną i nadzoruje pracę sieci
(architektura klient-serwer)
klient-serwer)
symetryczne/równorzędne "peer to peer" (skrót
P2P), w których wszystkie komputery mają
jednakowe uprawnienia.
uprawnienia.
dr inż. Tadeusz BURAK
5
Topologie okablowania sieci komputerowych
gwiazda - komputery są podłączone do jednego
punktu centralnego, koncentratora (koncentrator
tworzy fizyczną topologię gwiazdy, ale logiczną
magistralę) lub przełącznika (jedna z częstszych
topologii fizycznych Ethernetu)
Ethernetu)
gwiazda rozszerzona - posiada punkt centralny
(podobie do topologii gwiazdy) i punkty poboczne
(jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu)
Ethernetu)
dr inż. Tadeusz BURAK
6
3
2009-04-19
hierarchiczna - budowa podobna do drzewa binarnego
szyna (magistrala) - komputery współdzielą jedno medium kablowe
dr inż. Tadeusz BURAK
7
pierścień - komputery są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla
tworząc zamknięty pierścień (np. topologia logiczna Token Ring)
Ring)
pierścień podwójny - komputery są połączone dwoma odcinkami kabla
(np. FDDI)
FDDI)
sieć (ang. mesh) - oprócz koniecznych połączeń sieć zawiera połączenia
(ang.
nadmiarowe; rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których jest
wymagana wysoka bezawaryjność.
dr inż. Tadeusz BURAK
8
4
2009-04-19
Elementy tworzące sieć komputerową
serwer sieciowy, zazwyczaj powinien to być komputer o duŜej
mocy obliczeniowej, zarówno wydajnym jak i pojemnym
podsystemie dyskowym niezbędnym do przechowywania
oprogramowania i danych uŜytkowników. Na maszynie tej
uŜytkowników.
moŜna

(…)

… rozległa
dr inż. Tadeusz BURAK
11
Sieć lokalna
Sieć lokalna (ang. Local Area Network stąd uŜywany takŜe w języku polskim
ang.
skrót LAN) to najmniej rozległa postać sieci komputerowej, zazwyczaj
LAN)
komputerowej,
ogranicza się do jednego budynku, lub kilku pobliskich budynków (np.
(np.
bloków na osiedlu).
osiedlu).
Technologie stosowane w sieciach lokalnych moŜna podzielić na
rozwiązanie oparte na przewodach (kable miedziane, światłowody) lub
miedziane, światłowody)
komunikacji radiowej (bezprzewodowe).
bezprzewodowe)
W sieciach lokalnych przewodowych najczęściej uŜywaną technologią jest
Ethernet (za pośrednictwem kart sieciowych). Czasem są to bardziej
sieciowych)
egzotyczne urządzenia jak np. port szeregowy (null-modem), port
np.
(nullrównoległy czy port podczerwieni.
podczerwieni.
W sieciach lokalnych bezprzewodowych najczęściej uŜywaną technologią
jest WLAN zwany takŜe WiFi określony standardami ETSI 802.11
802.
Sieci lokalne podłączone są często do Internetu wspólnym łączem, takim
jak SDI, Neostrada, DSL itp.
SDI, Neostrada,
itp.
dr inż. Tadeusz BURAK
12
6
2009-04-19
dr inż. Tadeusz BURAK
13
Sieć rozległa MAN, WAN
Sieć rozległa (ang. Wide Area Network, WAN) - sieć
Network, WAN)
łącząca sieci
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz