Wykład - definicja poczytalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja poczytalności  - strona 1 Wykład - definicja poczytalności  - strona 2

Fragment notatki:

POCZYTALNOŚĆ.
W/w punkty składają się na treść zarzutu stawianego sprawcy, poczyt. jest natomiast
warunkiem umożliwiającym postawienie tego zarzutu konkretnej osobie. Sprawca jest
poczytalny, jeśli w chwili czynu ma dostateczny stopień rozeznania oraz dostateczną
swobodę kierowania swoim postępowaniem. Są to osobiste cechy psychofizyczne
sprawcy o charakterze faktycznym, nie ocennym. Jeżeli z przyczyn dotyczących samego
sprawcy wynika, że nie miał on dostatecznego rozeznania lub możliwości kierowania swoim
postęp. to nie można mu postawić zarzutu winy.
Kwestii poczytalności dotyczą art. 425. i 426.
Art. 425. § 1. Osoba, która z jakichkolwiek powodów
znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo
swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest
odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną.
§ 2. Jednakże kto uległ zakłóceniu czynności psychicznych
wskutek użycia napojów odurzających albo innych
podobnych środków, ten obowiązany jest do naprawienia
szkody, chyba że stan zakłócenia został wywołany bez jego
winy.
Przepis art.425 jest źle sformułowany, doktryna i orzecznictwa przyjmuje następujące
ustalenia :
1)1) ustawodawca mowi nie o dostatecznym stopniu rozeznania i możności kierowania
swoim postępowaniem, lecz o „stanie wyłączającym świadome albo swobodne
powzięcie decyzji i wyrażenie woli” - są to formuły dobre przy ustalaniu wad
oświadczenia woli, tu zaś chodzi o naprawienie wyrządzonej szkody, a nie o wyrażenie
woli;
2)2) przepis mowi „z jakichkolwiek powodow”, tymczasem poczytalność zależy
wyłącznie od stanow wewnętrznych, psychofizycznych sprawcy, a nie od przyczyn
zewnętrznych (przymus nie wyłącza poczytalności - sprawca zmuszany działa ze
świadomością i wolą);
3)3) przepis mowi o stanie „wyłączającym świadome...”, tymczasem osoba
niepoczytalna to taka, ktore nie osiąga pewnego minimum poczytalności, nie chodzi
natomiast o całkowite wyłączenie świadomości i woli - w takich sytuacjach zachodzi
oczywiście niepoczytalność, ale np. małe dziecko ma świadomość i wolę, nie osiągnęło
jednak pewnego minimum rozeznania.
4)4) „nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną” - nie jest
odpowiedzialna, ale na zasadzie winy, niepoczytalny może jednak odpowiadać na
zasadzie ryzyka lub słuszności, sformułowanie jest więc zbyt szerokie.
W pr. cywilnym brak jest stanow pośrednich jak poczytalność ograniczona, możliwe są
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz