Wykład - Deficyt budżetowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Deficyt budżetowy - strona 1 Wykład - Deficyt budżetowy - strona 2

Fragment notatki:

Finanse dr Helena Ogrodnik
Wykład 4
Deficyt budżetowy
 
dochody budżetowe ze źródeł zwyczajnych i (podatki, opłaty, cła) niewystarczającą na pokrycie zaplanowanych wydatków.
Kredyty mogą tylko zaciągać banki komercyjne
 
Brak płynności finansowej
krótkotrwałe niedobory środków pieniężnych w stosunku do zapadających zobowiązań
Nadzyżka i deficyt budżetowy państwa
Art 113. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa stanowi odpowiednio nadwyżka budżetu państwa albo deficyt budżetu państwa z …
Dług publiczny
suma zobowiązań władze publicznych z tyt. zaciągniętych pożeczek i innych działań powołujących zobowiązania.
 
Dług publiczny jest skutkiem zobowiązań  państwa (władzy publicznej rządowe i samorządowe) z wtytułu:
kredytów, pożyczek
emisji papierów wartościowych
nieregulowania przez jednostki sektora publicznego
wymagających zobowiązań
 
Rodzaje długu publicznego
krótkookresowy (płynny): związany z przejściowymi trudnościami płatniczymi władzy publicznej
długoterminowy: dotyczy pokrycia deficytu budżetowego
globalny
wewnętrzny (krajowy)
zewnętrzny (zagraniczny)
 
Przyczyny powstawnia długu publicznego:
deficyt budżetowy
okresy wzmożonych wydatków publicznych (okresy wojen głębokich kryzysów gospodarczych)
realizowana doktryna ekonomiczna (deficyt budżetowy interwencjonalizmu państwowego)
osiąganie celów politycznych rządowych (nie decydowania się na podnoszenie podatków przy jednorazowym rezygnowaniu z cięć w upadkach publicznych
wpadnięcie władz publicznych w pułapkę zadłużenia  
Źródła zasilania budżetów gmin
podatki i opłaty lokalne
dochody z majątku gminy
dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpłaty innych komunalnych jednostek organizacyjnych
wpływ z samoopodatkowania mieszkańców
spadki, zapisy i darowizny
odsetki od środków finansowych gminy na rachunkach finansowych gminy na rachunkach bankowych
środki z państwowych funduczy celowych
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dotacje i subwencje z budżetu państwa
nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych
upływy z zaciągniętych przez gminy pożyczek i kredytów bankowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz