Wykład - Cykle długie N. D. Kondratiewa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Cykle długie N. D. Kondratiewa - strona 1 Wykład - Cykle długie N. D. Kondratiewa - strona 2 Wykład - Cykle długie N. D. Kondratiewa - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Izabela Szupejko
Wykład 5
Cykle długie N. D. Kondratiewa
Analiza gospodarki Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Wziął pod uwagę stopy procentowe od kredytów i ceny hurtowe. I fala 1790-1851 roku
II fala 1851-1896 roku
III fala 1896-1920 roku (ma miejsce spadek i dalej badań nie prowadził)
Ekonomiczna rola państwa - interwencjonizm
Geneza interwencjonizmu
Koncepcje stabilizacyjne
polityka pieniężna
polityka fiskalna
polityka dochodów
zagraniczna polityka gospodarcza
Interwencjonizm - polityka czynnego oddziaływania państwa na gospodarkę. Polityka współczesnych państw, choć samo zjawisko jest jednak stare (gdy po raz pierwszy pojawia się instytucja państwa - typu niewolniczego) już wtedy państwo ingerowało w gospodarkę, m.in. finansowano budowę kanałów.
III fala interwencjonizmu - wielki światowy kryzys gospodarki 1929 - 1933 rok.
Początek gospodarki kapitalistycznej - wiele drobnym, słabych przedsiębiorstw - kapitał został dopiero tworzony. Ochrona prywatnych przedsiębiorstw przez:
wysokie cła na importowane towary (cła zaporowe) - lepszych, produkcja tych wyrobów w kraju
obrona miejsc pracy, tworzenie własnego kapitału
polityka kredytowa - niskie oprocentowanie dla zachęty inwestowania przedsiębiorców
Do 1929 roku fala państwa nocnego stróża.
Polityka antycykliczna Interwencjonizm kryzysowy - kryzys już istnieje i trzeba złagodzić skutki. Interwencjonizm antycykliczny jest to oddziaływanie na 2 fazy recesji - pobudzenie gospodarki i ożywienia - wyhamowanie gospodarki.
Metody łagodzenia skutków kryzysu:
„droga amerykańska” łagodzenia kryzysu - F. Roosvelta - finansowanie robót publicznych - drogi, mosty, miejsca pracy w przemyśle ciężkim, wzrost dochodów, popytu. Jest to bardzo kosztowne. Po zastosowaniu tej metody gospodarka wychodzi z kryzysu.
„droga niemiecka” łagodzenia kryzysu - budowa dróg, mostów i inwestowanie w przemysł zbrojeniowy - za czasów Hitlera.
1936 rok - nowy kryzys w USA i Europie, Niemcy tego nie przeżyli.
Koncepcje po II wojnie światowej
J. M. Keynes (1883 - 1946) - ekonomista amerykański, interwencjonizm antycykliczny, ingerencja państwa w gospodarkę, aktywność gospodarki w gospodarce rynkowej spowodowana jest niestabilnością sektora prywatnego.
M. Friedman (ur. 1912) - ekonomista amerykański, monetarysta, klasyk, możliwość wpływania na gospodarkę poprzez politykę monetarną (np. Balcerowicz), nurt liberalny - ograniczony wpływ państwa w gospodarkę, to ona wywołuje cykle, teoria monetarystyczną - państwo poprzez działanie banku rządu wywołuje wahania.


(…)

… na wzroście normy rezerw minimalnych (stopy rezerw obowiązkowych), stopy dyskontowej i sprzedaży papierów wartościowych. Efektem jest spadek podaży pieniądza (staje się droższy), wzrost stopy procentowej, działania restrykcyjne powodują zazwyczaj, zmniejszenie inwestycji, popytu globalnego, poziomu zatrudnienia i produkcji obniżenie cen.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz