Wykład - Charakterystyka Tanachu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Charakterystyka Tanachu - strona 1 Wykład - Charakterystyka Tanachu - strona 2 Wykład - Charakterystyka Tanachu - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka Tanachu
Tanach (biblia) składa się z następujących części:
a) Tora (Prawo, Pięcioksiąg Mojżeszowy), zawierający objawienie Boże przekazane Żydom. Tora jest rdzeniem Biblii, bo została podyktowana Mojżeszowi bezpośrednio przez Boga. Składa się z:
- Księga rodzaju (początków) - opisuje stworzenie świata, potop, historie Abrahama, Izaaka i Jakuba, aż do śmierci tego ostatniego w Egipcie.
- Księga wyjścia - opisuje wyzwolenie się narodu żydowskiego pod wodzą Mojżesza (tu, w dwudziestym rozdziale znajduje się dekalog - najważniejszy tekst Tory).
- Księga kapłańska - zbiór praw i przepisów kultowych danych przez Boga Mojżeszowi.
- Księga liczb - kreśli historię dwunastu izraelickich plemion na pustyni przed ich wejściem do Ziemi Świętej.
- Księga powtórzonego prawa - przypomnienie prawa i wezwanie do jego przestrzegania.
b) Pisma Proroków (Newiim) - zawiera księgi: Jouzego, Sędziów, dwie Samuela, dwie Królów, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Dwunastu Proroków.
c) Pisma (Ketuwim) - zawiera księgi: Psalmów, Przypowieści, Hioba, Pieśń nad Pieśniami, Rut, Lamentacje, Kohelet, Ester, Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza, dwie Kronik
65. Główne nurty judaizmu
a) Judaizm ortodoksyjny - zakłada całkowite przestrzeganie Prawa. Głosi konieczność zupełnego podporządkowania się zasadom zawartym w Biblii i Talmudzie. Żydzi mają obowiązek studiowania Tory (chłopcy od piątego roku życia), wypełniania obrzędów powtórzonego prawa, przestrzegania szabatu i reguł odżywiania.
b) Chasydyzm - skrajnie ortodoksyjna odmiana judaizmu. Wspólnoty chasydów powstały wewnątrz gmin żydowskich. Ich celem były wspólne modlitwy i studiowanie nauk. Dużą wagę przywiązuje się do tańca i śpiewu jako formy kultu. Szczególną postacią w chasydyzmie jest cadyk (sprawiedliwy), przywódca religijny. Uwagę zwraca strój chasydów - czarne, długie chałaty, futrzane czapki lub kapelusze z dużym rondem.
c)Judaizm liberalny - zakłada, że objawienie jest ciągłe i nie ma końca jako proces. Judaizm jest tu traktowany raczej nie jako religia, a zbiór tradycji narodowych, umożliwiających Żydom zachowanie odrębności narodowej. Zwolennicy judaizmu liberalnego podchodzą do religii w sposób mocno zindywidualizowany. To właśnie z tego kręgu od lat 70-tych zaczęto wyświęcać kobiety na rabinów.
d) Judaizm reformowany - był odpowiedzią na hasła oświecenia. Ma swoje korzenie w Niemczech, ale rozwinął się w USA. Judaizm ten rozwinął się pod wpływem tendencji oświeceniowych i emancypacyjnych. Jego zwolennicy głosili, że judaizm jest jedynie religią. Sami Żydzi natomiast nie są narodem. Wprowadzono ulgi w zakresie prawa obrzędowego i kultu. Odrzucono reguły odżywiania się. W synagogach skrócono nabożeństwa, urządzono je raczej w niedzielę niż w szabat (sobotę), wprowadzono organy i chóry oraz wspólne modlitwy obu płci.


(…)

… konserwatywny - wywodzi się z judaizmu reformowanego. Stanowi pewnego rodzaju troskę o zachowanie narodu żydowskiego. Konserwatyści podkreślają konieczność zachowania więzi z tradycją oraz odrębności narodowej Żydów. Judaizm ten opowiadał się za powołaniem odrębnego państwa żydowskiego oraz uznaniem języka hebrajskiego za ogólnożydowski. Wśród jego zwolenników widoczne było poparcie dla idei syjonistycznych.
f…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz