Wykład - bezrobocie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wykład 9
Bezrobocie c.d. Skutki bezrobocia:
mikroekonomiczne - skutki dla bezrobotnego i rodziny:
prowadzi do obniżenia dochodów i pogorszenia sytuacji materialnej bezrobotnego i rodziny. Zasiłki są tylko przez określony okres, maleją z upływem czasu - tzw. stopa kompensacji  pewne wyrażenie ułamkowe: skutki w sferze psychologiczno - społecznej - praca nie jest tylko źródłem dochodów, ale także środkiem samorealizacji. W pewnych zawodach nawet wysokie zarobki nie powodują stałości kadr. Człowiek pozbawiony pracy czuje się gorszym, zepchnięty na margines.
Skłonności do patologii społecznych:
skłonności do drogi przestępczej,
alkoholizm
narkomania
makroekonomiczne:
Straty w zakresie wyprodukowanych dóbr i usług w kraju [niewykorzystywanie czynnika pracy]
Zwiększenie obciążenia dla budżetu - konieczność wypłacania zasiłków
Maleją wpływy do budżetu.
Prawo Okuna:
Obniżenie PKB o 2% w stosunku do potencjalnego oznacza podwyższenie bezrobocia o 1%
Podwyższenie bezrobocia o 1% powoduje spadek PKB o 2%.
*system emerytalny gdzie każdy płaci na swoją emeryturę jest bardziej odporny na starzenie się społeczeństwa .
Rodzaje bezrobocia:
a) neoklasyczne
Na rynku pracy firmy są stroną popytową a pracownicy podażową.
Podaż pracy reaguje jak podaż każdego towaru. Im większe stawki płacy tym więcej osób będzie chciało pracować. Tak jak na innych rynkach kształtuje się punkt równowagi - płaca ta będzie likwidowała niedobór i nadwyżkę - wszystkie osoby poszukujące pracy znajdą ją w cenie równowagi.
Jeśli zostawić mechanizm rynkowy to zawsze zostanie taka płaca, przy której wszyscy znajdą pracę.
Bezrobocie jest wyznaczane przez rozpiętości między podażą a popytem.
Przyczyną bezrobocia są zbyt wysokie płace w stosunku do równowagi - zaburzenie funkcjonowania rynku pracy.
Bezrobocie dobrowolne - pracownicy nie zgadzają się na obniżenie płac, sami zgadzają się na bezrobocie. /Tutaj jest to różnica między B i A/.
b) keynsowskie
Nie istnieją elastyczne stawki płac. Przy danych stawkach płacowych pracownicy są w stanie dostarczyć dowolną ilość pracy aż do sytuacji pełnego zatrudnienia. Dopiero po przekroczeniu pełnego zatrudnienia podaż pracy jest funkcją ceny. Dodatkową podaż pracy mogą być nadgodziny, praca w weekendy - tu stawki rosną.


(…)

… dostarczyć dowolną ilość pracy aż do sytuacji pełnego zatrudnienia. Dopiero po przekroczeniu pełnego zatrudnienia podaż pracy jest funkcją ceny. Dodatkową podaż pracy mogą być nadgodziny, praca w weekendy - tu stawki rosną.
Pkt. A obrazuje pełne zatrudnienie, punkt B - faktyczne rozmiary zatrudnienia.
Różnica między A i B to wielkość bezrobocia.
c) teoria bezrobocia naturalnego (Milton Friedman
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz