Wykład (10),Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  (10),Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja - strona 1 Wykład  (10),Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja - strona 2 Wykład  (10),Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 10    Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja:  • Stereotyp = schemat reprezentujący grupę osób wyodrębniony z uwagi na jakąś łatwo  zauważalną cechę, określającą ich społeczną tożsamość (rasa, płeć, narodowość, religia,  pochodzenie społeczne, zawód)  • Uprzedzenie = negatywny (rzadziej pozytywny) stosunek (ocena/emocja) do członków jakiejś  grupy utrzymywany z tego powodu, że są członkami tej grupy  • Dyskryminacja = negatywne, często wrogie lub niesprawiedliwe zachowanie wobec osób  stanowiących obiekt uprzedzenia, zwykle członków grupy obcej – na podstawie samej  przynależności do grupy a nie indywidualnych własności człowieka    Interpersonalne konsekwencje stereotypów:  • Jak oceniasz przełożonego na skali ocen szkolnych od 2 do 5?  • Kobieta:  Kobietę: 3,8  Mężczyznę: 3,9  • Mężczyzna:  Kobietę: 3,76  Mężczyznę: 3,75    Interpersonalne konsekwencje stereotypów:  • Kogo wolisz mieć za bezpośredniego przełożonego – kobietę czy mężczyznę?  • Kobieta:  Kobietę: 20  Mężczyznę: 50  • Mężczyzna:  Kobietę: 10  Mężczyznę: 60    Interpersonalne konsekwencje stereotypów:  • Zagrożenie stereotypem (C. Steele)  • Świadomość członków stereotypizowanej grupy, że są obiektem stereotypów obniża poziom  ich funkcjonowania w dziedzinie istotnej z uwagi na stereotyp  • W efekcie członkowie grup stereotypizowanych wypadają poniżej swoich możliwości  Wyniki w trudnym teście zdolności werbalnych (inteligencji) jako funkcja zaktywizowania rasy (C.  Steele):  • Aktywizacja rasy – TAK:  Biali: 9  Czarni: 4  • Aktywizacja rasy – NIE:  Biali: 7  Czarni: 8    Zjawisko szklanego sufitu:  • Kobiety są niedoreprezentowane na wysokich szczeblach hierarchii w biznesie czy polityce    Odsetki kobiet na różnych stanowiskach akademickich w Polsce:  • 1980r.:  Asystenci: 39  Adiunkci: 33  Profesorowie: 11  • 1990r.:  Asystenci: 42  Adiunkci: 34  Profesorowie: 15  • 2000r.:  Asystenci: 48  Adiunkci: 36  Profesorowie: 19  • 2003r.:  Asystenci: 48  Adiunkci: 38  Profesorowie: 20    Geneza stereotypów i uprzedzeń – źródło 1 – dziedziczenie społeczne i konformizm (przez jednostki):  • Uprzedzenia i stereotypy są przejmowane od innych jako wiedza o świecie, a wiara w nie jest  przejawem konformizmu wobec norm społecznych  • Uczenie się stereotypów to uczenie się kultury  • Nabywanie ról płciowych: role męskie i żeńskie w czytankach szkolnych 

(…)

… w celach reklamowych
lub propagandowych:Taśmy „samopomocowe” z nieświadomymi oddziaływaniami rzekomo poprawiającymi
samoocenę lub pamięć (autosugestia)
Niesławny eksperyment „pij coca-colę i jedz popcorn” w kinie – John Vicary w kopii filmu
„Piknik” umieścił te napisy i zanotował…
58% wzrost sprzedaży coca-coli i 18% wzrost sprzedaży popcornu (kaczka dziennikarska)
Warunkowanie instrumentalne
… jest na podstawie koloru skóry i
włosów, rysów twarzy i innych cech fizycznych (Van Den Berghe, 1981r.)
Jak mózg reaguje na „innych”? (Wheeler, Fiske, 2005r.):
Gdy oglądamy obce osoby innej rasy dochodzi do natychmiastowej aktywacji ciała
migdałowatego (reakcja na niebezpieczeństwo) – fRMI
Ta zależność dotyczy przedstawicieli wszystkich ras
Gdy CELEM jest kategoryzacja (wiek lub płeć) aktywacja ciała migdałowatego w reakcji na
twarze przedstawicieli innej rasy
Gdy CELEM jest zadanie percepcyjne (śledzenie kropki) brak aktywacji ciała
migdałowatego
Jak kontrolować stereotypy i uprzedzenia?Hipoteza kontaktu – bezpośredni kontakt redukuje uprzedzenia gdy:
Polega na współpracy i współzależności, a nie rywalizacji (np. klasa układanka)
Kontaktują się osoby o równym statusie
Kontakt jest głęboki i często…
… – poszukiwanie kozła ofiarnego (Miller, Bugelski, 1948r.):
Obóz letni dla studentów
Frustracja (zamiast spędzić wolny wieczór w kinie musieli rozwiązywać testy
psychologiczne)
Nasilenie poziomu uprzedzeń w stosunku do Japończyków i Maksykanów
Szczególnie podatne na ten mechanizm są osoby autorytarne (orientacja na hierarchię
społeczną: szacunek dla tych na górze, pogarda dla tych co na dole; etnocentryzm
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz