Wydzielenie typów gmin ze względu na warunki rozwoju rolnictwa - projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydzielenie typów gmin ze względu na warunki rozwoju rolnictwa - projekt - strona 1 Wydzielenie typów gmin ze względu na warunki rozwoju rolnictwa - projekt - strona 2 Wydzielenie typów gmin ze względu na warunki rozwoju rolnictwa - projekt - strona 3

Fragment notatki:

Rok studiów I mgr gr.5
Wydzielenie typów gmin województwa
krakowskiego ze względu na warunki
rozwoju rolnictwa.
Ćwiczenia z planowania przestrzennego.
Kraków 2011
SPIS TREŚCI
1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
1.2. Cel opracowania
1.3. Obszar opracowania, materiały źródłowe
2. Zastosowana metoda badawcza
2.1. Materiały wejściowe
2.1.1. Charakterystyka merytoryczna wejściowego zestawu cech
2.1.2. Charakterystyka statystyczna wejściowego zestawu cech
2.2. Dobór cech diagnostycznych
2.2.1. Właściwości cech diagnostycznych
2.2.2. Metoda dobru cech diagnostycznych ( uzasadnienie doboru)
2.3. Redukcja przestrzeni wielocechowej
2.3.1. Cel redukcji przestrzeni wielocechowej
2.3.2. Standaryzacja cech
2.3.3. Redukcja przestrzeni wielocechowej
2.3.4. Grupowanie jednostek
3. Wyniki badań
3.1. Przestrzenne zróżnicowanie wydzielonych typów gmin
3.2. Charakterystyka statystyczna wydzielonych typów gmin
3.3. Charakterystyka merytoryczna wydzielonych typów gmin
3.4. Kontrola prawidłowości wykonanej typologii
4. Wnioski, podsumowanie
-1-
2
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8
9
10
12
12
13
1.WSTĘP
1.1 Wprowadzenie
W planowaniu przestrzennym często dzielona jest jakaś określona przestrzeń na mniejsze
obszary, które traktowane są jako jednolite jednostki. Procesem grupowania pewnych
zależności zajmuje się taksonomia-wiedza o zasadach klasyfikacji podporządkowania
i podziału elementów badań.
Elementy takie mogą być charakteryzowane za pomocą cech jakościowych lub
ilościowych wyrażonych liczbami, wskaźnikami lub parametrami. W przypadku jeżeli mamy
do czynienia z taksonomią stosowaną do badań elementów scharakteryzowanych cechami
ilościowymi nazywamy taksonomią numeryczną.
Metody taksonomiczne pozwalają:
1. uporządkować zbiór dokumentów, z których każdy jest scharakteryzowany zespołem
cech;
2. podzielić zbiór elementów na mniejsze podzbiory;
3. klasyfikować i opisywać podzbiory.
W planowaniu przestrzennym istnieje konieczność podziałów określonej przestrzeni
(np. województwa, gminy, wsi ) na mniejsze obszary ( podprzestrzenie), które możemy uznać
za jednorodne.
Znajomość rozkładu przestrzennego takich obszarów( gmin ) może być pomocne do :
1.)regulacji produkcji rolniczej
2.)typologii rolnictwa
3.)waloryzacji obszarów wiejskich
4.)ustalenia celowości przeprowadzenia określonych zabiegów urządzeniowo-rolnych
1.2 Cel opracowania
Celem procedury typologicznej jest wydzielenie charakterystycznych ugrupowań
jednostek terytorialnych( typów lub rejonów ) spełniających stawiane wymogi jednolitości
(podobieństwa )w zakresie kilku cech uznawanych za cechy diagnostyczne. Wydzielone
w ten sposób typy gmin nie muszą spełniać warunku ciągłości przestrzennej tzn.
poszczególne jednostki terytorialne zaliczane do tego samego typu nie muszą graniczyć ze
sobą. W przypadku kiedy chcielibyśmy dodatkowo spełnić postulat ciągłości przestrzennej
musimy zastosować procedurę regionalizacyjną.
Metody typologiczne pozwalają tzw.organom decyzyjnym( wojewodzie, staroście,
marszałkowi województwa, wójtowi ) na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz