Redukcja przestrzeni wielocechowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Redukcja przestrzeni wielocechowej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Redukcja przestrzeni wielocechowej –grupowanie jednostek
Celem redukcji przestrzeni wielocechowej jest ujęcie w formie jednego wskaźnika kilku
przyjętych wcześniej cech diagnostycznych
 1 etapem w redukcji jest tzw. standaryzacja cech – polega na sprowadzeniu zmiennych do
wspólnego mianownika ( uwolnienie się odmian)
Cechy diagnostyczne
Ludność
utrzymują
Jakość
ca się w
maszyn
środowis
Wskaźnik
pracy w
rolniczych
ka
syntetyczn
Nazwa jednostki
N
Wartość
rolnictwie
/tys.zł/1ha
naturalne
terytorialnej
w%
UR/
go /pkt/
X1
X4
X6
X1′
X2′
X′3
X′1X′2X′3]
34,2
2,8
72,3
0,155
0,250
0,576
0,981
r
1
Alweria
WS
Cechy diagnostyczne
y
wystandaryzowane
zredukowa
ny [suma
1.)Najprostszym sposobem standaryzacji jest podzielenie wartości każdego elementu szeregu
liczbowego przez wartość średnią tego szeregu. Poprzez ten zabieg wyrażamy wartości
każdego elementu szeregu liczbowego jako jego „krotność” i uwalniamy się od różnych
zmiennych.
2.)Inny wzór na standaryzację: S= (xi-xi średnie szeregu)/odchylenie standardowe (wzór ten
jest stosowany lecz trudny to interpretacji , więc rzadko się go używa )
3.)Inna formuła: S=(xi-xmin)/(xmax-xmin) – w tym przypadku uzyskane wartości mieszczą
się w przedziale [0,1]
Jedną z metod określenia podobieństwa między jednostkami jest tzw. metoda różnic
względnych:
Ri,k = Σ|(xij-xkj)/(xjśrednie)|,
gdzie Ri,k – suma różnic względnych między i-tą i k-tą jednostką dla j-tej cechy
Im wartość parametru mniejsza tym prawdopodobieństwo większe, w naszym przypadku jednostkami są gminy.
Np. gdy rośnie średnia wielkość gospodarstw to jest to lepsze dla rolnictwa ( ocenić czy ma dobry jakaś cecha
wpływ czy zły)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz