Wychowanie jako przedmiot refleksji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wychowanie jako przedmiot refleksji  - strona 1

Fragment notatki:

VIII WYCHOWANIE JAKO PRZEDMIOT REFLEKSJI Ujecie wychowania w perspektywie teleologicznej. Ogromna wagę przykłada się do formułowania celów wychowania jednocześnie w kategoriach rozwoju kultury oraz duchowej ( kulturowej ) sfery funkcjonowania człowieka . Cele wychowania określa się w kategoriach filozoficzno - antropologicznych :
Wspólnota ; ludzkość ; humanitaryzm Wychowanie ma za zadanie prowadzić człowieka w świat najwyższych wartości i wzniosłych ideałów kultury ( wprowadzać w świat ponadindywidualnych wartości ) Wychowanie wprowadzając człowieka w świat kultury i wspólnotę duchową , określaną w kategoriach narodu , jego losu , ludzkości wyznaczonych przez historię i współczesność.
W Polsce pedagogika kultury rozwinęła się w okresie międzywojennym . Charakterystyczne dla tego okresu jest ustalenie kanonu wartości ,stylów życia , postaw godnych przekazu w procesie wychowania . Pedagogika ta ma zatem charakter KONSERWATYWNY Filozoficzny nurt pedagogiki współcześni pedagodzy :
RUTKOWIAK
WITKOWSKI
Z.KWIECIŃSKI
T.SZUDLAREK
A.FOLKIERSKA
Z.MELOSIK
PEDAGOGIKA KULTURY A FILOZOFIA WYCHOWANIA nacisk na filozofowanie , szczególny problem :
relacja człowiek - świat kultury , założenia metafizyczne (ontologiczne ) charakterystyczne dla filozofii , rozbudowana refleksja teleologiczna przejście ku „ perspektywie wielości „ , choć ograniczone krytyczny stosunek do empirii lub odejście od niej
WSPÓŁCZESNOŚĆ zmiana tożsamości polskiej pedagogiki po przesileniu formacyjnym
zmiana ta jest charakteryzowana jako „ tworzenie się wielu jej jakości i na równouprawnionym konstytuowaniu się jej multijęzykowości (J.Rutkowiak )
współcześnie zauważa się odrodzenie paradygmatu , który można by określić mianem pedagogiki kultury. Obecne w jego obszarze analizy dotyczą szeroko rozumianego problemu relacji pomiędzy człowiekiem a kulturą , procesami jej tworzenia , odtwarzania . Na ogół ( choć nie zawsze ) oparte są one na (post)modernistycznych artykulacjach : analizują kulturę z perspektywy uprawomocnionej różnicy wartości , stylów życia. Atrykulacje te przyjmują głównie emancypacyjny charakter
W dalszym ciągu paradygmat neopozytywistyczny ; nacisk na empirię , obiektywizm itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz