Wybrane prototypowe i studialne pojazdy hybrydowo-elektryczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane prototypowe i studialne pojazdy hybrydowo-elektryczne-opracowanie - strona 1 Wybrane prototypowe i studialne pojazdy hybrydowo-elektryczne-opracowanie - strona 2 Wybrane prototypowe i studialne pojazdy hybrydowo-elektryczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 76/2007
19
Zbigniew Pawelski, Waldemar Pawelski, Tomasz Pałczyński
Politechnika Łódzka, Łódź
WYBRANE PROTOTYPOWE I STUDIALNE POJAZDY
HYBRYDOWO-ELEKTRYCZNE
SELECTED PROTOTYPE AND STUDY OF HYBRYD-ELECTRIC VEHICLE
Abstract: The increasing requirements regarding the protection of environment and more and more restricted
regulations on emission control, makes that soon the conventional simple propulsion system of vehicle would
not fulfill environmental demands. “Zero emission” or “partial zero emission” vehicles can be powered only
by use of electric propulsion or hybrid solutions should be taken into account. The accumulation of energy is
the most important advantage of hybrid drive, which allows using the double stream of energy during braking
and the accelerating the vehicle. In drive cycle the energy dissipated in conventional propulsion system can be
accumulated and partially recuperated in hybrid system. In hybrid system engine characterizes the small range
of speed and load changes, what allows better adjust its parameter to optimum work conditions. Hybrid drive
makes possible to use different engines types or even fuel cells as a source of energy, what is important for
present and future solutions as well.
1. Wstęp
Obecne tendencje rozwoju układów napędowych ukierunkowane są poza silnikami spalinowymi na hybrydowe i bateryjne układy napędowe typu [1]:
• micro hybrid (42V) – zblokowany układ rozrusznik-alternator oraz układ start-stop unieruchamiający silnik po zatrzymaniu pojazdu
i uruchamiający go po naciśnięciu pedału
przyspieszenia. Innym rozwiązaniem jest wykorzystywanie odzyskanej energii podczas
hamowania do zasilania wybranych odbiorników np. klimatyzacja, ogrzewanie, itp.
• mild hybrid (100÷250V) – rozwiązanie, w
którym silnik elektryczny wspomaga silnik
spalinowy, np. dla osiągnięcia większej sprawności na kołach,
• full hybrid (powy ej 250V) – w pełni funkcjonalny układ hybrydowy pozwalający na
napęd pojazdu przez silnik spalinowy lub
elektryczny.
Łatwość adaptacji obecnych napędów spalinowych do pracy w układach hybrydowych pozwala na szerokie zastosowanie układów z
grupy micro- i mild hybrid. Pomimo, e koncepcje te wymagają pewnych zmian konstrukcyjnych, to jednak stwarzają mo liwość znacznych redukcji emisji spalin i zu ycia paliwa.
Jednocześnie nie zwiększają zbytnio nakładów
na opracowanie nowej koncepcji napędu, jak w
przypadku full hybrid. Ka dy z tych pojazdów,
niezale nie od przyjętego rozwiązania, charakteryzuje się mniejszym zu yciem paliwa i re-
dukcją spalin. Przykładowo, redukcja emisji
CO2 przy wykorzystaniu układów mo e wynosić:
• start/stop 5÷10%,
• hamowanie z rekuperacją energii kinetycznej
pojazdu 12÷25%,
• wspomaganie momentu obrotowego 5÷11%.
Odmienną klasyfikację mo na przeprowadzić
ze względu na sposób przenoszenia i sumowania mocy pochodzącej z dwóch źródeł energii:
pierwotnej – z silnika spalinowego lub ogniwa
paliwowego oraz wtórnej – z akumulatora. Wyró nić ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz