Wybrane problemy demograficzne współczesnego świata

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane problemy demograficzne współczesnego świata - strona 1 Wybrane problemy demograficzne współczesnego świata - strona 2 Wybrane problemy demograficzne współczesnego świata - strona 3

Fragment notatki:

Grecka. Notatka składa się z 6 stron.
Wykład fakultatywny 3 (17.10.09.) dr S. Górecka Temat: Wybrane problemy demograficzne współczesnego świata PROGNOZY DEMOGRAFICZNE :
Zwieńczenie wiedzy z demografii i geografii ludności
PROGNOZA- naukowo (przesłanki naukowe; logiczne wnioskowanie) sąd (opinia) o stanie jakiegoś zjawiska w przyszłości.
Kto jest uprawniony do sporządzania prognoz? :
Odpowiedni ludzie, z wystarczającym zapleczem
Nie sprawdza się w 100%
PROGNOZA DEMOGRAFICZNA- naukowy sąd o stanie ludności i jej strukturze w przyszłości.
Czemu są? :
- prognoza w skali kraju, województwa, gminy
- liczebność, struktura wg płci i wieku, struktura urbanistyczna (przedszkola, itp.)
- grupowanie ekonomiczne (zasoby siły roboczej, kobiety w wieku rozrodczym, L produkcyjna)
RODZAJE PROGNOZ DEMOGR AFICZNYCH :
a) horyzont prognozy (liczba lat, na którą będzie przewidziana):
- krótko- do 10 lat
- średnio- do 25-25 lat
- długoterminowe- 25 lat
b) - najbardziej prawdopodobne- krótkoterminowe - najbardziej określają liczbę ludności
- studialne ( ostrze gawcze )- nie przewidziane, ale tworzenie scenariuszy demograficznych, ostrzegające o konkretnych zjawiskach w przyszłości (np. niska dzietność); ,,co by było gdyby…”
c) - projekcje - ograniczona prognoza/ przewidywanie krótkotrwałe, analizy pobieżne
- p rognoz y- pogłębiona analiza
d) - prognozy biologiczne - uwzględnia tylko ruch naturalny (zgony, urodzenia)
- prognozy pomigracyjne - uwzględniają ruch naturalny i migracje (wszystko uwzględnia)
Prognoza biologiczna - łatwa do wykonania:
- roczniki wyżowe - wzrost liczby ludności
- roczniki niżowe - spadek liczby ludności
Zmiany płynne: Prognozy pomigracyjne - trudno przewidzieć saldo migracji (ile napłynie?, w jakim wieku?, jakiej płci?)
Ruch naturalny można przewidzieć, migracje nie!!!
W PROGNOZACH UWZGLĘDNIA SIĘ 3 WARIANTY :
(-) maksymalny- o maksymalnej wartości
(-) średni- najbardziej prawdopodobny
(-) minimalny
Prognoza trafna, gdy trafi w przedział między minimum a maksimum.
Wariant: w oparciu o aktualne współczynniki ( stały )
Wybieganie powyżej 1 pokolenia- prognoza niepewna (ok. 28 lat, 30)
I Świat:
2000r.- 6,07 mld
2050r.- 8,92 mld (wariant średni)
- 10,50 mld (wysoki)
- 7,5 mld (niski)


(…)

… szczególną opieką rodzin wielodzietnych, np. różnego typu zasiłki; ulgi - np. na bezpłatną edukację, zakup przyborów szkolnych; wydłużanie urlopu macierzyńskiego itp.).
b) polityka restrykcyjna- państwo ogranicza nadmierny popyt globalny przez zmniejszenie wydatków budżetowych lub podwyższenie podatków:
▪ polityka antynatalistyczna- nastawiona na ograniczanie liczby urodzeń i zmniejszanie tempa przyrostu…
… przez rząd wpływu na sytuację gosp. państwa za pomocą np. aktywnej polityki fiskalnej (zmiany stopy podatkowej, wydatki państwa, ulgi podatkowe).
- polityka rodzinna (zasiłki, alimenty)
- polityka mieszkaniowa
- polityka socjalna
- polityka zdrowotna
- polityka edukacyjna
Instrumenty polityki ludnościowej- jak państwo wpływa na ludność (obywateli).
1.Instrumenty bezpośrednie (nakazują, zakazują):
- wprowadzenie wiz, podatki
- ustawa aborcyjna
2. Instrumenty pośrednie:
- becikowe
- urlopy macierzyńskie
- żłobki, przedszkola
propaganda (propagowanie wzorców rodzinnych)
6

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz