Współsprawstwo deliktowe.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współsprawstwo deliktowe. - strona 1 Współsprawstwo deliktowe. - strona 2

Fragment notatki:

Współsprawstwo deliktowe. Nie myl z prawem karnym.
Postacie i rodzaje współsprawstwa. Istota współsprawstwa:
Jest jedna szkoda.
Szkoda została wyrządzona poszkodowanemu.
Szkoda jest wynikiem działania kilku osób.
Działanie tych osób można kwalifikować jako współsprawstwo w sensie prawa cywilnego (w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym).
Poszkodowanemu przysługuje jedno roszczenie.
Rodzaje współsprawstwa:
W znaczeniu podmiotowym.
Porozumienie współsprawców (2 sprawców się umawia + 1 stoi na czatach) - intencjonalny podział ról.
Można mówić o:
Współsprawstwie bezpośrednim.
Współsprawstwie pośrednim (sprzedaje kradzione).
W znaczeniu przedmiotowym.
Ścieki A nic złego nie robią, ale w połączeniu ze ściekami B stanowią mieszankę wybuchową. A i B mogą o sobie nawet nie wiedzieć, ale będą współsprawcami. W tej sytuacji trudno mówić o współsprawstwie bezpośrednim, czy pośrednim. Raczej oboje są współsprawcami bezpośrednimi.
Odpowiedzialność współsprawcy. Współsprawcy w wersji przedmiotowej, czy podmiotowej - odpowiadają solidarnie (441 w zw. z 369), co wynika ex lege . [422 to współsprawca szczególny, ten, kto korzysta ze szkody wyrządzonej komu innemu: czy odpowiada za 100 cegieł, które ukradł brat, czy za 50, które sam „pożyczył” od brata. Odpowiedzialność regresowa między współsprawcami. Odpowiedzialność solidarna wzmacnia pozycję wierzyciela - nie interesuje go podział ról, musi wykazać tylko to, że zaszło współsprawstwo. Jeżeli tylko jeden podmiot zapłaci odszkodowanie (441 § 1 i § 3), ma on regres do pozostałych współsprawców. Jak określić zakres regresu  441 § 3: bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności, a w szczególności postać winy, współsprawca, któremu można przypisać najcięższą postać winy odpowiada najszerzej.
S 1 S 2 S 3 W
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz