Współpraca sądów krajowych z TS

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współpraca sądów krajowych  z TS - strona 1

Fragment notatki:

Współpraca sądów krajowych z TS
1. pojęcie sądu
Pojęcie sądu reguluje prawo wspólnotowe a nie krajowe. I tak za sądy prawo wspólnot uważa
organ stały tworzony na podstawie prawa jego właściwość jest obowiązkowa orzeka w procedurze spornej orzeka na podstawie prawa
jest niezawisły
2. Sądy Sądy powszechne - nie są uważane za sądy tylko wtedy kiedy nie sprawują wymiaru sprawiedliwości tzn. kiedy nie orzekają w spornej sprawie a dokonują czynności administracyjnych Sądy administracyjne - (kontradyktoryjny charakter oraz niezależność nie jest obowiązkowy)charakteru sądu nie mają organy orzekające w II instancji odwołania sprawy administracyjne Sądy konstytucyjne Sądy międzynarodowe - NIE MAJĄ KOMPETENCJI Sądy arbitrażowe - (nie jeśli jest to trybunał arbitrażowy )
Sądy dyscyplinarne - w szczególnych okolicznościach kiedy mają walor „państwowych”[spraw](rozpatrując skargi na odmowę wpisania na listę osób uprawnionych do wykonywania zawodu lub orzekając w sporawie pozbawienia praw do wykonywania zawodu )
3. Doktryna acte eclaire
Doktryna ta mówi, że sąd krajowy ostatniej instancji może zwolnić się z obowiązku zadawania pytań prejudycjalnych jeśli trybunał już wcześniej wypowiedział się na ten temat w innym orzeczeniu 4. doktryna acte clair
Sąd krajowy może się uchylić od obowiązku zadawania pytań sam dokonując wykładni prawa wspólnotowego. Jest natomiast niedopuszczalne, żeby taki sąd orzekał o nieważności prawa pochodnego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz