Współdziałanie w znaczeniu wąskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współdziałanie w znaczeniu wąskim - strona 1 Współdziałanie w znaczeniu wąskim - strona 2

Fragment notatki:

Współdziałanie w znaczeniu wąskim WSPÓŁDZIAŁANIE W ZNACZENIU WĄSKIM, WŁAŚCIWYM -
Przewidziane w art. 106 KPA.
W tym wypadku chodzi o jedną sprawę administracyjną, podobnie jak przy pomocy prawnej, ale chodzi o taką jedną sprawę administracyjną, gdzie nie jest ta kwestia pewnego uznania czy organ skorzysta z pomocy prawnej, czy nie skorzysta. Chodzi o taką sytuację, gdzie przepisy nakazują organowi w toku danego postępowania uzyskać stanowisko innego organu np.:
Opinię organu samorządu zawodowego
Zgodę
Pozytywną opinię
Z przepisów prawa materialnego wynikają różne formy współdziałania innego organu. Te inne formy wynikają z prawa materialnego, ale ich formę procesową i skutki określa art. 106 KPA. Ilekroć jest mowa w przepisach szczególnych o tym, że organ musi uzyskać zgodę (Przy czym nie jest to przed postępowaniem administracyjnym, kiedy to trudno odróżnić, ale z reguły jest tak, że przed postępowaniem się wskazuje w elementach wniosku, że strona musi to już sama dostarczyć), to :
Powstaje obowiązek tego organu, który prowadzi główne postępowanie zwrócenia się do tego organu, który ma wydać zgodę, opinię etc., o to żeby tego dokonał. To już nie jest fakultatywność! To jest obowiązek organu!
Organ nie może tego obowiązku przerzucać na stronę. To on ma się zwrócić do właściwego organu. To jest istotne w momencie, kiedy postępowanie się przeciąga, żeby wiedzieć komu można zarzucić bezczynność. Bezczynność możemy zarzucić temu organowi do tego momentu, jak i po dostarczeniu opinii do tego organu. Natomiast póki ta sprawa spoczywa w tym organie współdziałającym, to bezczynność możemy zarzucać organowi współdziałającemu. Teraz ten organ współdziałający ( czyli ten wydający zgodę, opinię etc.) ma 14 dni od dnia doręczenia mu żądania , żeby dane stanowisko zająć, więc wydać opinię, zgodę itd.
Jeżeli ten organ milczy, to jemu możemy zarzucić bezczynność, czyli żalimy się na ten organ współdziałający. Wydaje to w formie postanowienia zaskarżalnego zażaleniem. Warto zwrócić uwagę, że w jednym postępowaniu mamy dwie odrębne decyzje! ( postanowienie rozstrzyga często kwestie materialne, to rodzaj takiej quasi-decyzji częściowej, ale w formie postanowienia, na które służy zażalenie, a więc jak zażalenie, to skarga do sądu administracyjnego)
Co się dzieje dalej, jak przychodzi ta opinia?
Czasami mamy różne odstępstwa w przepisach szczególnych ( prof. Teraz mówi o takiej okoliczności, gdzie jest postanowienie, na które służy zażalenie). Przepisy szczególne mogą mówić, że np.: brak zgody w danej sytuacji oznacza zgodę. Należy więc zajrzeć do przepisów szczególnych, czy one nie ustanawiają jakiejś odrębnej formy rozstrzygnięcia. W tym punkcie jednak mówimy o takiej sytuacji, która nie jest rozstrzygnięta w przepisach szczególnych, a więc kiedy zgoda, uzgodnienie, opinia będą postanowieniem z możliwością zaskarżenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz