Współczynniki strat energii w hydraulice

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczynniki strat energii w hydraulice - strona 1

Fragment notatki:

Współczynniki strat energii w hydraulice Miejscowe opory przy przepływie związane SA z lokalnie występującymi przeszkodami  (zmiana średnic, kierunku przepływu, trójniki armatura zamontowana na przewodzie, wloty i  wyloty   itp..)   Wartości   współczynników   oporów   lokalnych,   o   ile   to   możliwe   powinny   być  określane doświadczalnie. LOKALNE   (miejscowe) straty energii mechanicznej w rurociągach, wywołane różnego  rodzaju przeszkodami umieszczonymi w przewodach obliczane są na podstawie wzoru :  hstr – wysokość strat energii mechanicznej [m] ζ (dzeta) – współczynnik oporów lokalnych (niemianowany współczynnik zależny od rodzaju  przeszkody) [-] v – średnia prędkość przepływu w przewodzie (za przeszkodą) [m/s] Wysokości liniowych strat energii zależy przede wszystkim od rodzaju przepływającej cieczy,  prędkości   przepływu,   rodzaju   ruchu   panującego   w   przewodzie,   geometrii   przewodu   oraz   od  chropowatości wewnętrznej rury. LINIOWE  straty energii mechanicznej wywołane oporami przy przepływie wzdłuż odcinka  rurociągu o stałej średnicy (oporami liniowymi, oporami na długości) mogą być wyznaczone na  podstawie wzoru Darcy’ego Weisbacha (wysokość strat jest tożsama z wysokością spadku  ciśnienia na dlugości L ) (w przypadku kanałów otwartych zamiast średnicy (D) stosuje się promień hydrauliczny (Rh),  D= 4Rh  do wzoru ) Współczynnik  λ jest parametrem zależnym od ( liczby Re oraz od chropowatości względnej ε) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz