Wsparcie strukturalne emocjonalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wsparcie strukturalne emocjonalne - strona 1 Wsparcie strukturalne emocjonalne - strona 2

Fragment notatki:

WSPARCIE SPOŁECZNE STRUKTURALNE - obiektywnie istniejące i dostępne sieci społeczne ( tzw. systemy oparcia), które dzięki istnieniu więzi kontaktów społecznych, przynależności pełnią funkcję pomocną wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji;
WSPARCIE SPOŁECZNE FUNKCJONALNE - rodzaj interakcji społecznej, która może zachodzić miedzy dawca - biorcą ( w diadzie miedzy jednostką a grupa lub między grypami) w sytuacji problemowej, trudnej, stresowej lub krytycznej,. Wyróżnia się 5 rodzajów tego wsparcia:
Ws parcie emocjonalne - przekazywanie emocji podtrzymujący, uspokajający i odzwierciadlających troskę pozytywny stosunek i empatie w stosunku do osoby wpieranej;
Wsparcie informacyjne (poznawcze ) - przekazywanie lub wymania informacji sprzyjających lepszemu zrozumieniu sytuacji lub problemu dzielnie się własnym doświadczeniem ( np. w grupach samopomocy);
Wsparcie instrumentalne( instruktaż) - przekazywanie informacji o konkretnych sposobach postępowania lub formach modelowania skutecznych zachowań zaradczych;
Wsparcie rzeczowe ( materialne) - pomoc materialna, rzeczowa lub finansowa także przekazywanie potrzebującym środków do życia dożywanie udostępnianie schronieni;
Wsparcie duchowe - w niektórych sytuacjach krytycznych, bez wyjścia np. w cierpieniu związanych z sensem życia i śmierci.
+ DWA RODAJE KOMUNIKOWANIA SIĘ: Informacyjne (neutralne ) - dzielenie się wiedza, ideami, myślami, może obejmować wyjaśnienie instruktaż.
„efektywność " zależy od: Kreatywność przekazu
Wiarygodności nadawcy i zaufania odbiorcy
Nowości informacji
Wartość informacji dla odbiorcy
Wykorzystanie pomocy wizualnych dla wzmocnienia przekazu i uczynienia go bardziej przejrzystym i zrozumiałym
Perswazyjne ( pewien ładunek emocjonalny ) - nadawca (edukator) chce przekonać odbiorcę (edukowanego) do czegoś: zmiany zachowań, postaw, reakcji etc., ma charakter interaktywny, w specyficznym układzie wzajemnego uzależnienia: nadawca realizuje potrzeby odbiorcy, odbiorca akceptuje wpływ nadawcy.
Perswazja nakłaniająca (może mieć aspekty etyczne)
Per swazja przekonująca (przykład procesu transakcyjnego)
Skuteczność zależy od: Sprecyzowanego celu działania i oczekiwania efektów u odbiorcy;
Stosowania logicznej i racjonalnej argumentacji - wyszukiwanie dowodów i odwoływanie się do nich;
Dokonywanie diagnozy postaw i zachowa odbiorców
Określenia emocji, na które chce się oddziaływać
Wiarygodność nadawcy
Prezentacji komunikatu w przekonywujący i atrakcyjny sposób
Umiejętności obalania przeciwnych argumentów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz