Wskaźniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 5271
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki - strona 1

Fragment notatki:

Wskaźniki:
Wskaźnik dynamiki kosztów jakości, Wskaźnik tempa kosztów jakości, Wskaźnik struktury kosztów jakości, Wskaźnik udziału kosztów zapobiegania, Wskaźnik udziału kosztów ocen, Wskaźnik udziału wad wewnętrznych, Wskaźnik udziału wad zewnętrznych, Wskaźnik udziału kosztów zapewnienia jakości.

Wskaźnik dynamiki kosztów jakości
koszty jakości ogółem badanego okresu
koszty jakości ogółem okresu porównawczego
Wskaźnik tempa kosztów jakości
koszty jakości ogółem-koszty jakości ogółem
badanego okresu porównawczego okresu
koszty jakości ogółem porównawczego okresu
Wskaźnik struktury kosztów jakości koszty jakości ogółem badanego okresu całkowity koszt własny
Wskaźniki udziału poszczególnych grup kosztów w kosztach jakości ogółem.
Wskaźnik udziału kosztów zapobiegania
koszty działalności zapobiegawczej
koszty jakości ogółem
Wskaźnik udziału kosztów ocen
koszty oceny jakości
koszty jakości ogółem
Wskaźnik udziału wad wewnętrznych
koszty wad wewnętrznych
koszty jakości ogółem
Wskaźnik udziału wad zewnętrznych
koszty wad zewnętrznych
koszty jakości ogółem
Wskaźnik udziału kosztów zapewnienia jakości
koszty zapewnienia jakości
koszty jakości ogółem ZPE ZAPEL S.A.
Wskaźniki
Załącznik nr 7 do PJ-6.2-1
Symbol i data zmiany:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz