Wskaźnik zyskowności sprzedaży brutto

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wskaźnik zyskowności sprzedaży brutto
[%]
Opis:
Jest to relacja zysku przed opodatkowaniem do sprzedaży netto.Wskaźnik ten pomaga w identyfikacji polityki cenowej firmy oraz pozwala na określenie zysku, jaki generuje ona poprzez realizację określonej sprzedaży. Wielkość wskaźnika rentowności sprzedaży brutto jest niezależna od polityki finansowej przedsiębiorstwa oraz od stopy opodatkowania zysku. Poziom wskaźnika zdeterminowany jest natomiast wielkością zysku wypracowywanego przez poszczególne rodzaje działalności jednostki, a więc także specyfiką branży oraz strukturą asortymentową wyrobów o różnej rentowności jednostkowej.
Tabela obliczeniowa:
Wyszczególnienie
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
Zysk (strata) brutto -6 113,00
48,00
2 794,00
967,00
I.rzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:
31 061,00
34 060,00
33 312,00
14 347,00
WSKAŹNIK [%]
-19,68
0,00015
8,39
6,74
Wykres :
Komentarz:
W pierwszym roku badanego okresu wskaźnik był na minusie. Przez kolejne lata wzrastał do poziomu 6.,74. Sprzedaż stawała się po woli rentowna. Im niższy jest wskaźnik rentowności tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku. Większa wartość wskaźnika oznacza więc korzystniejszą sytuacje badanego podmiotu. Tak jak w przypadku naszej firmy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz