Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
[kr]
Opis:
Określa stopień zabezpieczenia udzielanych kredytów przez kapitał własny firmy.
Przyjmuje się, że zadowalający poziom tego wskaźnika powinien wynosić 0,5, co wynika zestruktury kapitału 33:67, wg której kredyt długoterminowy powinien być dwukrotnie mniejszy od kapitałów własnych. Racjonalny poziom tego wskaźnika wynosi jednak od 0,5 do 1,0. W przypadku, gdy wskaźnik 1,0 oznacza to, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny.
Tabela obliczeniowa:
Wyszczególnienie
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
Kapitał własny
10 833,00
10 855,00
13 647,00
14 517,00
Zobowiązania długoterminowe
348,00
42,00
44,00
32,00
WSKAŹNIK [kr]
0,03
0,0038
0,0032
0,0022
Wykres :
Komentarz:
Wartość wskaźnika w badanym okresie maleje od 0,03 do 0,0022. Norma wynosi od 0,5 do 1.,0 . Jest to najistotniejszy wskaźnik z punku widzenia poziomy zadłużenia. Firmy mające niską proporcje długoterminowych zobowiązań do kapitału własnego są uważane za niezasłużone. Pozycja firmy kształtuje się bardzo korzystnie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz