Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa - strona 1 Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

Ocena i pomiar zadłużenia przedsiębiorstwa – podstawowe mierniki zadłużenia.
Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa daje możliwość rozpoznania różnych źródeł
finansowania aktywów, struktury i efektywości zaangażowania tych kapitałów.
a.)Wskażnik ogólnego zadłużenia stanowi relację zobowiązań ogółem do łącznych
aktywów przedsiębiorstwa i obrazuje własnościową strukturę ich finansowania:
Wskaźnik ogólnego zadłużenia =
Wskaźnik ten określa, w jakim stopniu majątek przedsiębiorstwa jest finansowany
kapitałami obcymi. Zbyt wysoki wskaźnik świadczy o dużym ryzyku finansowym,
informując jednocześnie, że przedsiębiorstwo może utracić zdolności do zwrotu długów.
Zgodnie z zasadą złotej reguły finansowania wskaźnik ten powinien kształtować się na
poziomie 0,50. Wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie jednak tej reguły zachować.
Korzystają one z kapitałów obcych, aby zapewnić sobie długookresowy rozwój. Według
standardów zachodnich w przedsiębiorstwie, w którym nie została zachwiana równowaga
między kapitałem obcym a kapitałem własnym, wskaźnik ten powinien oscylować w
przedziale 0,57 – 0,67.
b.)Uzupełniającym do poprzedniego wskaźnikiem oceny poziomu zadłużenia
przedsiębiorstwa jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego:
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego =
Wskaźnik ten określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału
własnego. Często instytucje finansowe nie udzielają kredytów firmom o wskaźniku
przekraczającym racjonalny jego poziom. Dla małych przedsiębiorstw w USA przyjmuje
się proporcje 3:1, co oznacza, że w strukturze źródeł finansowania 25% stanowią kapitały
własne , a 75% to zadłużenie.
c.)Najistotniejszym dla oceny poziomu zadłużenia jest wskaźnik zadłużenia
długoterminowego, nazywany też wskaźnikiem długu. Ustala się go jako relację:
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego =
Zobowiązania długoterminowe dotyczą kredytów i pożyczek długoterminowych,
wyemitowanych obligacji i innych długów, których czas zwrotu jest dłuższy niż rok
bilansowy. Wskaźnik długu pokazuje strukturę kapitałów stałych. Zadowalający poziom
tego wskaźnika jest wynikiem struktury kapitału 33:67, więc wynosi 0,5. Wskaźnik
wyższy od 1,0 świadczy, ze zobowiązania długoterminowe są wyższe od kapitałów
własnych. Zatem racjonalny wskaźnik długu powinien się mieścić w przedziale 0,5- 1,0.
Firmy mające wyższą proporcję długoterminowych zobowiązań do kapitału własnego są
uważane za zadłużone.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz