Wskaż i omów wybraną teorię preintegracyjną

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaż i omów wybraną teorię preintegracyjną - strona 1

Fragment notatki:

Wskaż i omów wybraną teorię preintegracyjną. (Szczerze nie wiem o co dok ładnie chodzi, Robert powiedział, że chyba o paneuropeizm, podobno na Strzęboszewskiej to było. Dopytam się jeszcze czy na pewno to jest dobrze i czy chodzi własnie o te koncepcje federacyjną, funkcjonalistyczną,konfederacyjną.) Paneuropeizm koncepcja dążąca do zjednoczenia krajów kontynentu europejskiego pod względem politycznym oraz ekonomicznym.
A.Briand przedstawił ideę Stanów Zjednoczonych Europy na obradach Ligi Narodów - zaproponował ideę federacji narodów europejskich opartej na solidarności i współpracy politycznej i społecznej, co spotkało się z poparciem wielu ekonomistów, wśród nich Johna Maynarda Keynesa. W 1931 francuski polityk Edouard Herriot opublikował książkę "Stany Zjednoczone Europy". Wielki kryzys gospodarczy w latach 1929-1933, rozwój faszyzmu i późniejsza II wojna światowa na długie lata zahamowały jednak ruch na rzecz unifikacji Europy.
Koncepcja Unii Federacyjnej jako jedna z teorii preintegracyjnej.
Aristide Briand w 1930 r. wystąpił z propozycją utworzenia europejskiego stowarzyszenia państw o charakterze federacyjnym, co można uznać za przejaw dążenia do integracji wśród państw europejskich. Jego koncepcja Unii Federacyjnej zakładała, utworzenie federacji, do której miały należeć trzy państwa-założyciele - Francja, Wielka Brytania i Niemcy - oraz pozostałe państwa Europy z wyłączeniem Turcji i Rosji. W ramach federacji funkcjonować miała unia celna, wspólny rynek oraz wspólny system bezpieczeństwa. Koncepcja zakładała istnienie stałych instytucji federalnych takich jak Stały Komitet Polityczny (organ wykonawczy), Konferencja Polityczna czy Sekretariat. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz