Wprowadzenie waluty euro w krajach Eurolandu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie waluty euro w krajach Eurolandu - wykład - strona 1 Wprowadzenie waluty euro w krajach Eurolandu - wykład - strona 2 Wprowadzenie waluty euro w krajach Eurolandu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

„Praktyczne aspekty wprowadzenia wspólnej waluty euro w krajach Eurolandu”
Przyszłość polskiej gospodarki w najbliższych latach jest związana z tworzeniem mechanizmu rynkowego, prywatyzacja przeważającej części sektora państwowego oraz uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej. Rosnące zainteresowanie Polski integracją z UE wynika z bliskości terytorialnej, tradycji oraz silnych związków gospodarczych naukowych i kulturalnych z tym regionem świata. Uzyskanie pełnego członkostwa w UE jest uzależnione od szeregu warunków m.in. jednym z nich jest integracja monetarna. Wprowadzenie jednolitej waluty oprócz oporów psychicznych, przywiązania do tradycji i poczucia suwerenności narodowej, wywołuje szereg konsekwencji gospodarczych(pełne ujednolicenie rachunkowości, ewidencji nakładów i wyników, zmiany przepisów prawnych i zarządzeń państwowych oraz powołanie wspólnego banku centralnego odpowiedzialnego za politykę emisji i stabilizacji pieniądza. Dlatego warto się przyjrzeć się temu procesowi i zapoznać z praktycznymi aspektami wprowadzenie wspólnej waluty euro w krajach Eurolandu. Eurosylwester 2001/2002zainicjował bezprecedensowa w skali wymianę banknotów i monet dwunastu państw unii gospodarczej i walutowej (UGW) na wspólny europejski pieniądz euro. Aby zagwarantować płynne przejście do nowych rozliczeń. banki centralne Eurolandu sprzedawały nową walutę bankom komercyjnym już od początku września 2001r. te zaś rozpoczęły rozpowszechnianie euro wśród handlowców z początkiem grudnia celem zapewnienia obrotu wspólnego pieniądza od stycznia 2002r.. Na początku tego roku waluty narodowe pozostawały jeszcze legalnymi środkami platniczymi (poza marka niemiecką) do momentu ścisle okreslonego terminu jaki zadeklarowały wszystkie państwa członkowskie -po tej dacie można nadal wymieniać banknoty i monety (tabela 1). Ponadto przyjeto zasade, że reszta z każdej oficjalnej transakcji była wydawana wyłącznie w euro. Krótki okres podwójnej cyrkulacji miał zminimalizować skalę oszustw i fałszerstw nowego pieniądza. Służyła temu również szeroka kampania informacyjne Europejskiego Banku Centralnego ujawniająca podstawowe i łatwe do zidentyfikowania dla użytkowników zabezpieczenia euro. Wstępne obserwacje efektów wymiany pieniędzy zostały pozytywnie ocenione przez Komisje europejską, jak i Europejski Bank Centralny. W trakcie pierwszych kilku tygodni stycznia br. zanotowano wysoki wskaźnik upowszechnienia euro) (50%). Średnio 85% transakcji gotówkowych zawierano w euro. Europejczycy wypłacali prawie dwukrotnie więcej gotówki niż zwykle. Początkowe doniesienia o obniżkach cen spowodowanych wymianą pieniędzy zostały jednak z czasem zweryfikowane na niekorzyść zarówno przez media jak i instytucje odpowiedzialne ze przebieg operacji. Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła przypadki podwyżek cen w niektórych krajach członkowskich, zastrzegając jednocześnie że zjawisko to nie ma charakteru masowego. Ponadto pojawiły się inne negatywne zjawiska w trakcie realizacji wdrażania ujednoliconej waluty

(…)

…://www.pcc.org.pl/01-1999/22.htm http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-640.htm http://www.ukie.gov.pl/uk.nsf/2/index
http://www.ikchz.warszawa.pl
artykuły prasowe:
„Rzeczyposolita”-dodatek specjalny grudzień 2001r.
Gazeta Wyborcza” nr 2,3/02
„Polityka” nr 1/02
Załączniki:
-tabele (nr 1,2)
1)wskaźnik upowszechnienia euro (EPR) oblicza się dzieląc wartość banknotów euro w obiegu przez łączną wartość będących w obiegu banknotów euro oraz banknotów walut narodowych. Wskaźnik ten mówi o stopniu substytucji banknotów narodowych przez banknoty euro. …
… barierą w powstaniu jednolitego rynku leków, której nie usunie wspólny pieniądz. Wpływ euro na większą atrakcyjność zakupów w innych państwach Erolandu jest obecnie ograniczony przez bankowe koszty płatności zagranicznych, które z reguły przewyższają opłaty za analogiczne usługi w kraju. Dotyczy to w szczególności przelewów bankowych i wypłat z bankomatów, w znacznie mniejszym stopniu transakcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz