Wpływ warunków umowy na stosunek pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ warunków umowy na stosunek pracy - strona 1

Fragment notatki:

WPŁYW WARUNKÓW UMOWY NA STOSUNEK PRACY Brak takich składników umowy jak wynagrodzenie czy miejsce wykonywania pracy nie powoduje nieważności umowy o pracę. Są to bowiem składniki o charakterze naturalii negotii , wpływających na treść umowy, a nie na jej skuteczność( essentialii negotii ). W doktrynie przyjmuje się ponadto, że w przypadku uzgodnienia warunków wpływających na skuteczność umowy, istnieje domniemanie prawne przyjęcia warunków wpływających na treść umowy ( znajdzie tu zastosowanie chociażby art. 72 KC w zw. z art. 300 KP). Jeżeli chodzi o późniejsze potwierdzenie tych warunków to dr Piątkowski wskazuje na ten tryb z art. 29 § 2 KP ( wnioskowanie a maiori ad minus ). Jeżeli pracownik i pracodawca nie porozumieją się co do tych kwestii to spór winien rozstrzygnąć sąd pracy. Natomiast kiedy pracodawca nie potwierdzi tych warunków na piśmie to skutkować to będzie odpowiedzialnością wykroczeniową jego lub też osoby działającej w jego imieniu. Jednakże rodzaj pracy jest tym składnikiem treści stosunku pracy, który w braku nie budzącego wątpliwości określenia, może wpłynąć na nieważność zmierzającej do zawarcia umowy o pracę czynności. Są to jednak niezwykle sporadyczne sytuacje.
Bezsprzecznym jednak jest jednak to, że stosunek pracy nie nastąpi gdy umowa obejmie przyjęcie do pracy nieodpłatnej( wzajemne zobowiązanie do pomocy sąsiedzkiej w pracach żniwnych) lub też nie nastąpi przyjęcie do pracy mimo zobowiązania jej świadczenia (zobowiązanie do samodzielnego wykonania prac na rzecz drugiej strony).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz