Wpływ stosowanego rachunku kosztów na wynik finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ stosowanego rachunku kosztów na wynik finansowy - strona 1

Fragment notatki:

Wpływ stosowanego rachunku kosztów na wynik finansowy.
Podstawowe znaczenie dla zarządzania ma rachunek kosztów zmiennych. Przyjęte w nim
czynniki kosztotwórcze opierają się na wielkości sprzedaży i produkcji. Dlatego też w
rachunku kosztów zmiennych istotą są koszty stałe i koszty zmienne.
Rachunki kosztów pełnych i zmiennych różniły się między sobą w wycenie zapasów
produktów, półfabrykatów i produkcji nie zakończonej.Odmienne podejście rachunku
kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych do wyceny zapasów powoduje
zróżnicowanie wielkości wyniku finansowego w obu rodzajach rachunków.
Jednakowy wynik finansowy otrzymuje się tylko wtedy, kiedy wielkość sprzedaży
odpowiada wielkości produkcji, czyli kiedy nie ulegają zmianie zapasy wyrobów gotowych.
Natomiast konsekwencją zmiany zapasów jest odmienna wielkość wyniku finansowego w
obu rodzajach rachunku kosztów. kiedy rozmiary produkcji i sprzedaży w poszczególnych
okresach są sobie równe, wówczas wynik finansowy na sprzedaży jest jednakowy w
rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych.
Natomiast w odniesieniu do wyceny zapasów wyrobów nie sprzedanych należy stwierdzić,
że ich wartość jest zawsze niższa w rachunku kosztów zmiennych ze względu na przyjęty
sposób ich wyceny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz