Wpływ społeczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ społeczny-opracowanie - strona 1 Wpływ społeczny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WPŁYW SPOŁECZNY POZIOMY WPŁYWU SPOŁECZNEGO ULEGANIE - ZMIANY W ZACHOWANIU JEDNOSTKI POD WPŁYWEM BIEŻĄCEJ SYTUACJI  MOŻE MIEĆ CHARAKTER ŚWIADOMY, GDY JEDNOSTKA ULEGA PRESJI SZEROKO ROZUMIANYCH NAGRÓD I KAR  MOŻE MIEĆ CHARAKTER NIEŚWIADOMY GDY JEDNOSTKA NAŚLADUJE ZACHOWANIA INNYCH (TZW. WPŁYW AUTOMATYCZNY - CIALDINI, 1994; CHARTRAND, BARGH,1999) IDENTYFIKACJA - UTOŻSAMIANIE SIĘ Z OSOBAMI ATRAKCYJNYMI DLA JEDNOSTKI I MODELOWANIE ICH ZACHOWAŃ (ARONSON,1995; BANDURA,1965; JAKIBCHUK, SMERIGLIO,1976). INTERNALIZACJA - POSTĘPOWANIE ZGODNE Z UWEWNĘTRZNIONYMI NORMAMI I PRZEKONANIAMI (kryteria internalizacji: nie uleganie pokusie, sposób interpretacji norm, reakcje emocjonalne w sytuacji złamania normy) CECHY WPŁYWU SPOŁECZNEGO I. CZAS TRWANIA  WPŁYWY KRÓTKO I DŁUGOTRWAŁE (rola osób znaczących); II. WPŁYWY BEZPOŚREDNIE-POŚREDNIE  wpływ bezpośredni ma miejsce wtedy gdy nadawca wpływu znajdują się w tym samym miejscu i czasie.  wpływ pośredni realizowany jest przez media, literaturę, dzieła sztuki III. JEDNOSTRONNY-DWUSTRONNY (wzajemny) CHARAKTER WPŁYWU  gdy nadawca jest tylko nadawcą, a odbiorca-odbiorcą mamy do czynienia z wpływem jednostronnym (zwykle wpływ pośredni ma charakter jednostronny: muzyka Mozarta wpływa na odbiorców, lecz odbiorcy nie wpływają na Mozarta).  w bezpośrednich relacjach obie strony pełnią jednocześnie rolę nadawcy i odbiorcy IV. ZAMIERZONY - NIEZAMIERZONY CHARAKTER WPŁYWU V. PRZEWIDYWALNOŚĆ WPŁYWU  bezpośrednie konsekwencje wpływu społecznego są lepiej przewidywalne niż konsekwencje odległe w czasie VI. FIZYCZNY-INFORMACYJNY CHARAKTER WPŁYWU JAWNY - UKRYTY CHARAKTER WPŁYWU  ukryty charakter wpływu ma miejsce podczas manipulacji - nadawca nie informuje odbiorcę o prawdziwych celach swojego zachowania. KONSEKWENCJE WPŁYWU SPOŁECZNEGO KONFORMIZM INFORMACYJNY - DZIAŁANIE „SPOŁECZNEGO DOWODU SŁUSZNOŚCI” ZJAWISKA: „KUMULACJA IGNORANCJI”, „NIEWIEDZA WIELU”, „ŚMIERĆ Z MAŁPOWANIA” KONFORMIZM NORMATYWNY - DZIAŁANIE POTRZEBY AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ ZJAWISKA: MYŚLENIE GRUPOWE, ULEGANIE MODZIE (Asch, 1956). POSŁUSZEŃSTWO AUTORYTETOM (Hofling,1966; Milgram, 1965; Sheridan, King, 1972) - jest przejawem zarówno konformizmu normatywnego oraz informacyjnego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz