Człowiek istota społeczna - Konformizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5362
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Człowiek istota społeczna - Konformizm  - strona 1 Człowiek istota społeczna - Konformizm  - strona 2 Człowiek istota społeczna - Konformizm  - strona 3

Fragment notatki:

Omówienie jednego z podstawowych zagadnień psychologii społecznej, czyli koncepcji człowieka jako istoty społecznej. Notatki z psychologii społecznej - 10 stron w formacie doc. Notatka porusza takie zagadnienia jak: polityka Arystotelesa, psychologia społeczna, wpływ społeczeństwa na postawy, hindsight effect, Pierwsze prawo Aronsona, konformizm, pozytywne aspekty konformizmu, uleganie, identyfikacja, internalizacja, posłuszeństwo jako forma uległości, propaganda i przekonywanie, środki masowego przekazu, skuteczność oddziałowywania, kształcenie czy propaganda, czynniki zwiększające efektywność przekazu, charakter przekazu, apele logiczne, apele emocjonalne, argumenty jednostronne i dwustronne, cechy charakteryzujące odbiorców przekazu. Ponadto w treści notatki: opinia, poznawanie społeczne, opinia społeczna, rachunek szczęścia, wpływ kontekstu na ocenę społeczną, punkty odniesienia i efekt kontrastu, heurystyka reprezentatywna, efekt fałszywej jednomyślności, efekt aureoli, hallo effect, kategoryzacja i stereotypy społeczne, iluzoryczna korelacja, ludzkie poznanie, oddziałowywanie na percepcję, błąd atrybucji, błąd autopercepcji, tenencja samoobronna, myślenie egocentryczne, optymistyczny styl myślenia.

" Człowiek istota społeczna "
" Człowiek jest z natury istotą społeczną; jednostka, która z natury, a nie przez przypadek żyje poza społecznością, jest albo kimś niegodnym naszej uwagi, albo istotą nadludzką. Społeczność jest w naturze czymś co ma pierwszeństwo przed jednostką. Każdy kto nie potrafi żyć we wspólnocie , albo jest tak samowystarczalny, że jej nie potrzebuje, i dlatego nie uczestniczy w życiu społeczności, jest albo zwierzęciem, albo Bogiem"
/Arystoteles "polityka"/
Psychologia społeczna - dyscyplina badająca zachowanie jednostek w ich środowisku
społecznym .Istotę ludzką można zrozumieć jedynie poprzez jej relacje z innymi.
We wszystkich czynnościach człowieka można odnaleźć wpływ społeczny.
Emocje, pamięć i rozumowanie zależą od charakterystyki socjologicznej właściwej jednostkom, od kultury, w której uczestniczą i od poziomu ekonomicznego grupy społecznej do której należą. /s.p./
Przedmiotem tej nauki jest wpływ jaki ludzie wywierają na poglądy i zachowania innych ludzi. Stara się ona odpowiedzieć na pytania: W jaki sposób ludzie wywierają wpływ na daną osobę? Dlaczego akceptuje ona ten wpływ?/ co jej to daje/, Jakie czynniki zmniejszają lub zwiększają efektywność wpływu społecznego? Czy taki wpływ ma trwały skutek, czy też tylko przemijający? Jakie czynniki zmniejszają lub zwiększają trwałość wpływu społecznego? /E.A/
Efekt przewidywania wstecz ( hindsight effect ) --przeceniamy naszą zdolność przewidywania, kiedy już znamy wyniki danego wydarzenia.
Niekiedy naturalne sytuacje wytwarzają tak wielki nacisk, że ludzie zachowują się w sposób, który można nazwać anormalnym. Pierwsze prawo Aronsona " Ludzie, którzy postępują anormalnie, niekoniecznie muszą być szaleńcami"
Ludzie skłonni są wyjaśniać nieprzyjemne zachowania przyklejając "etykietkę"-
(szaleniec, sadysta itp) Dzięki temu nie musimy już troszczyć się o jego zachowanie
ponieważ "wyłączyliśmy" go z grona " nas -porządnych ludzi).
Sprawą najwyższej wagi jest to, abyśmy się starali zrozumieć te czynniki i procesy, które prowadzą do nieprzyjemnych zachowań.
Jedną z konsekwencji faktu, że człowiek jest istotą społeczną stanowi to, że żyje on w stanie napięcia między wartościami związanymi z konformizmem.
Konformizm - ( zgoda z obowiązującymi normami i wzorami wartoś

(…)

… przykład
- im bardziej są żywe przykłady tym większa sile przekonywania
- na większość ludzi głębszy wpływ wywiera jeden, jasny, żywy osobisty przykład niż mnóstwo danych statystycznych.
Argumenty jednostronne i dwustronne
- jednostronne przekonać ludzi
- dwustronne - zrazić do konkurencji
Kolejność prezentacji
efekt pierwszeństwa - efekt świeżości - decydujący czynnik czas (ilość czasu
oddzielająca komunikaty oraz ilość czasu od końca drugiego komunikatu do podjęcia decyzji
1. hamowanie - odstęp czasu między dwoma komunikatami bardzo mały - efekt pierwszeństwa
2.przechowywanie w pamięci jest największe i przeważa efekt świeżości, gdy odbiorcy muszą podjąć decyzję natychmiast po wysłuchaniu drugiego komunikatu.
Stopień rozbieżności
Większość z nas żywi silne pragnienie aby być w porządku - mieć…
… lub decyzja są przedstawione w taki sposób, że zdają się reprezentować możliwość zysku czy też strat. Ludzie nie lubią strat i starają się ich unikać.
Efekt pierwszeństwa a tworzenie wrażeń.
" najpierw wysuń do przodu swoją lepszą stopę "
informacja otrzymana wcześniej wywiera większy wpływ na tworzenie się ogólnego wrażenia niż informacja otrzymana później.
W tworzeniu wrażeń występuje efekt pierwszeństwa…
… zdaniem powinien być choć go nie ma
( np lesbijki są zagrożoną grupą zach. AIDS - homoseks.)
Niezależnie od sytuacji iluzoryczna korelacja przyczynia się w znacznym stopniu do umocnienia naszych stereotypów i przekonań- pod wpływem stereotypów, dostrzegamy jakiś związek, który z kolei zdaje się stanowić dowód, że ów pierwszy stereotyp był prawdziwy.
skutki podziału na grupę własną i grupę obcą…
… różnią się znacznie, to prawdopodobnie jest możliwe opracowanie takiego przekazu,który obie strony zgodziłyby się uznać za bezstronny i sprawiedliwy.
Czynniki zwiększające efektywność przekazu:
źródło przekazu, charakter przekazu, cechy audytorium ( kto co i do kogo )
źródło przekazu (kto)
- autorytet (na nasze opinie mają wpływ osoby, które znają się na rzeczy i są godne zufania
- atrakcyjność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz