Wpływ siły jonowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ siły jonowej - omówienie - strona 1 Wpływ siły jonowej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ćw. 4: Wpływ siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji.
1.Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie doświadczalne zależności stałej szybkości reakcji fioletu krystalicznego z jonami wodorotlenowymi od siły jonowej roztworu, a także określenie jakiego rodzaju ładunek posiada reagujący izomer fioletu krystalicznego.
2. Przebieg ćwiczenia
Do pomiarów użyliśmy spektrofotometru, na którym odczytaliśmy długość fali, przy której występuje maksimum absorpcji ( ) fioletu krystalicznego. Wszystkie pomiary wykonaliśmy przy tej długości fali.
Długość fali: 590 [nm]
Roztwory bazowe: 1M KNO3 0,1 M NaOH
0.03 [g/dm3] (CH3)6N3C19H12)-fiolet krystaliczny
W pierwszej części ćwiczenia wyznaczymy krzywą kalibracyjną, mierząc absorbancję roztworów wzorcowych i kreśląc zależność Abs= f(stężenie molowe fioletu).Roztwory bazowe otrzymane przez rozcieńczenie w wodzie destylowanej kolejno 2,4,6,8,10 ml fioletu krystalicznego w kolbie na 100 ml.
W drugiej oznaczyliśmy zmiany absorbancji w czasie reakcji fioletu z zasada sodową, stosując różne siły jonowe(wprowadzając różne zawartości soli obojętnej do elektrolitu).Roztwory reagentów przygotowaliśmy zgodnie z tabelą nr1. Pomiaru absorbancji dokonywaliśmy przez okres 15 min, co 3 min, dla każdego roztworu.
3. Przykładowe obliczenia.
Przykładowe obliczenia stężeń i [g/l] konieczne do wykreślenia krzywej kalibracyjnej rys. 1
Dane:
Fiolet krystaliczny
= 0,03 g/dm3 V = 2ml = 0,002 dm3
0,03 - 1 dm3 i - 0,002 dm3 i (w 0,1 dm3roztw) = 0,00006 [g/l] , żeby otrzymać stężenie molowe fioletu w 1 dm3 obliczamy
0,00006 - 0,1 dm3 x - 1 dm3 x = 0,0006 [g/l]
Tabela 1.Wartości absorbancji dla roztworów wzorcowych.
Roztwory-[ml]fioletu/100ml wody destylowanej
Abs
i [mol/l]
2
0,051
0,0006
4
0,101
0,0012
6
0,157
0,0018
8
0,213
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz