Wpływ pozytywnego nastroju na strategie przetwarzania informacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ pozytywnego nastroju na strategie przetwarzania informacji - strona 1 Wpływ pozytywnego nastroju na strategie przetwarzania informacji - strona 2 Wpływ pozytywnego nastroju na strategie przetwarzania informacji - strona 3

Fragment notatki:

WPŁYW POZYTYWNEGO NASTROJU NA STRATEGIE PRZETWARZANIA INFORMACJI - CENTRALNĄ LUB PERYFERYCZNĄ BADANIA WORTHA I MACKIE'GO, 1987r. Schemat badania: a. pomiar wstępny postaw badanych; b. wprawianie połowy badanych w dobry nastrój; c. prezentowanie argumentów słabych bądź mocnych przez osobę będącą autorytetem lub laikiem w danej sprawie; d. badanie zmiany postaw. Nastrój pozytywny Nastrój neutralny autorytet laik autorytet laik A.S. A.M A.S. A.M A.S. A.M A.S. A.M A.S. - argumenty słabe A.M. - argumenty mocne Wyniki 1. W grupie badanych z dobrym nastrojem wielkość zmian nie zależała od siły argumentacji lecz tylko od tego kto był nadawcą - zmiany były większe gdy nadawcą był autorytet - stosowanie strategii peryferycznej. 2. W grupie badanych z neutralnym nastrojem wielkość zmian zależała od siły argumentów a nie od tego, kto był nadawcą - stosowanie strategii centralnej TRWAŁOŚĆ ZMIANY POSTAW 1. ZMIANY DOKONANE POD WPŁYWEM STRATEGII CENTRALNEJ SĄ TRWALSZE OD ZMIAN DOKONANYCH POD WPŁYWEM STREGII PERYFERYCZNEJ. 2. ZMIANY W POSTAWIE, KTÓRYM TOWARZYSZY BEHAWIORALNE WYPRÓBOWANIE NOWEJ POSTAWY SĄ TRWALSZE NIŻ ZMIANY TYLKO O CHARAKTERZE POZNAWCZYM(terapeutyczne znaczenie odgrywania ról). UODPARNIANIE NA ZMIANĘ POSTAW WZMACNIANIE UZNAWANYCH WARTOŚCI Powoływanie się na ważne wartości uznawane przez jednostkę jako uzasadnienie postawy. Np. „Prawdziwy chrześcijanin traktuje życie jako dar od Boga, dlatego jest przeciwnikiem aborcji” „ Człowiek ma prawo do wolności wyboru i dlatego aborcja powinna być dozwolona”. IMMUNIZACJA Profilaktyczne aplikowanie małej dawki argumentów sprzecznych z postawami jednostki w celu uodpornienia jej na zmiany pod wpływem większej dawki argumentów tego typu w przyszłości. TRENING ASERTYWNOŚCI Ćwiczenie umiejętności komunikowania swoich potrzeb, opinii, emocji bez agresji i lęku, ćwiczenie umiejętności odmawiania. PRAGNĄC UTRWALIĆ OKREŚLONE POSTAWY NIE NALEŻY STOSOWAĆ ZBYT SUROWYCH ZAKAZÓW I NAKAZÓW Z NASTĘPUJĄCYCH POWODÓW:  EFEKT BUMERANGOWY - zagrożenie wolności wyboru określonego zachowania powoduje wzbudzenie nieprzyjemnego stanu - chęci przeciwstawienia się - prowadzącego do angażowania się w zagrożone zachowanie.

(…)

… - 0 wyborów Elementy struktury socjometrycznej
a. „para” - osoby wzajemnie wybierające się;
b. „gwiazda” - osoba otrzymująca bardzo dużo wyborów lecz nie odwzajemniająca ich;
c. kozioł ofiarny - osoba odrzucana przez wszystkich
d. outsider - osoba nie otrzymująca ani wyborów pozytywnych ani negatywnych
e. „sieć” - wszyscy odwzajemniają swoje wybory
f. ”klika” - podgrupa wzajemnie wybierających się osób, odrzucająca jej pozostałych członków.
g. spójność grupy - jest to iloraz liczby wzajemnych wyborów do liczby potencjalnych wzajemnych wyborów w grupie.
Ad. B. STRUKTURY KOMUNIKACYJNE
JEST TO SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ CZŁONKÓW GRUPY MIĘDZY SOBĄ.
Rodzaje struktur komunikowania się
a. koło - wszyscy komunikują się ze wszystkimi (brak zróżnicowania)
b. łańcuch - jednokierunkowa komunikacja…
… - TO GRUPA Z KTÓRĄ JEDNOSTKA IDENTYFIKUJE SIĘ I PORÓWNUJE, CHOĆ MOŻE NIE MIEĆ
Z NIĄ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU GRUPY NIEFORMALNE (TOWARZYSKIE) - NIE MAJĄ SPRECYZOWANEGO WSPÓLNEGO CELU - CELE SĄ ZMIENNE I FORMUŁOWANE AD HOC W DUŻYCH GRUPACH, NP. PARTII POLITYCZNEJ NIE DOCHODZI DO BEZPOŚREDNIEJ INTERAKCJI WSZYSTKICH CZŁONKÓW GRUPY.
GRUPY MINIMALNE - WYODRĘBNIONE AD HOC NA PODSTAWIE LOSOWEJ(rzut monetą
…. Władza wynika z atrybutów osobistych osoby sprawującej władzę
 badania Lorda i In. (1986) pokazują, że przywództwo koreluje z inteligencją, męskością (aktywnością, sprawczością, dominacją), ekstrawersją i dobrym przystosowaniem.
 osoby zajmujące pozycje lidera w jednej grupie mają tendencję do zajmowania podobnej pozycji w innych grupach (Zaccaro, Foti, Kenny, 1991).
STYLE KIEROWANIA GRUPĄ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz