Wpływ mrozu na grunty - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ mrozu na grunty - wykład - strona 1 Wpływ mrozu na grunty - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wpływ mrozu na grunty
Wiadomości ogólne
Głębokość i prędkość przemarzania zależą od temperatury powietrza i czasu trwania, a także od takich czynników, jak: osłona terenu, struktura i tekstura gruntu oraz skład granulometryczny gruntu.
Jeżeli temperatura ujemna powietrza utrzymuje się długo, to granica przemarzania gruntu przesuwa się głębiej. Ponad granicą przemarzania gruntu, od powierzchni terenu tworzą się soczewki lodowe, które powiększają się wskutek podciągania wody. Nowe soczewki lodowe w sposób naturalny zwiększają wilgotność zamarzniętego gruntu. Bezpośrednio poniżej granicy przemarzania obserwuje się zmniejszenie wilgotności gruntu w porównaniu z wilgotnością gruntu przed przemarzaniem.
Zjawisko to tłumaczy się tym, że soczewki lodowe przyciągają molekuły wodne od dołu ze swojego najbliższego otoczenia. Molekuły wody, przyciągnięte do powierzchni soczewki lodowej, uzupełniają siatkę krystaliczną lodu, po czym same przyciągają nowe molekuły wody z porów gruntu, co powoduje wzrost objętości soczewek lodowych, a więc i przyrost objętości gruntu, który uzewnętrznia się powstawaniem tzw. wysadzin, tj. podnoszenia powierzchni terenu czy nawierzchni drogowej w miejscach, gdzie występują grunty szczególnie wrażliwe na przemarzanie.
Wskutek przemarzania gruntu spoistego ulega zniszczeniu jego pierwotna struktura. Grunt po rozmarznięciu ma inne właściwości fizyczne i mechaniczne niż przed zamarza­niem. Grunty w stanie pełnego nasycenia wodą (Sr = 1,0) stają się po zamarznięciu nieprzepuszczalne. Właściwość ta jest wykorzystywana przy sztucznym zamrożeniu gruntu, w celu uszczelnienia wykopów (szczególnie w piaskach) i odcięcia ich od dopływu wody gruntowej.
Wilgotność gruntu020 40 %
Powierzchnia terenu
fPodciąganie wody
Rys. 9.1. Zmiana wilgotności gruntu w strefie przemarzania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz