Wójt, burmistrz i prezydent miasta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wójt, burmistrz i prezydent miasta - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcia wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 53. Pojęcie wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Organem wykonawczym gminy jest organ monokratyczny - wójt
Wójt jest w gminie, w której siedziba władz znajduje się we wsi położonej na terytorium tej gminy
Burmistrz jest w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy Prezydent miasta jest w miastach powyżej 100 tyś. mieszkańców 62.Wybór wójta. 54. Wybór wójta
1).Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Za wybranego na wójta uważa się kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie osiągnął takiego wyniku czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie ( tzw. drugą turę). W drugiej turze biorą udział dwaj kandydaci , którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Za wybranego w drugiej turze uważa się tego kandydata, który otrzymał najwiekszą liczbę ważnie oddanych głosów
2). Wójt wybierany może być również w wyborach pośrednich - wyboru wójta dokonuje rada gminy
w przypadku gdy:
a). Mimo przeprowadzonego postępowania rejestracyjnego nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na wójta
b). Zarejestrowany jest tylko jeden kandydat, który w wyborach bezpośrednich nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów
W takich przypadkach wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Zasady zgłaszania kandydatów:
1.prawo zgłaszania kandydata na wójta przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady
2.zgłoszenie kandydata na wójta musi mieć formę pisemną
3.radnemu przysługuje prawo poparcia w zgłoszeniu tylko jednego kandydata.
Jeżeli w wyżej określonych przypadkach rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie 2 miesięcy od dnia wyborów, obowiązki wójta do końca kadencji pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 63.Kadencja wójta. 55. Kadencja wójta
Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
Po upływie kadencji wójt pełni swoją funkcję do czasu objecia obowiązków przez nowo wybranego wójta. 64.Wygaśnięcie mandatu wójta - przesłanki i zasady stwierdzania wygaśnięcia mandatu. 56. Wygaśnięcie mandatu wójta
Przypadki, w których wygasa mandat wójta:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz