Wybór wójta przez radę gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór wójta przez radę gminy - strona 1

Fragment notatki:

Wybór wójta przez radę gminy. 30. Zasady wyboru wójta przez radę gminy.
Wyboru wójta przez rade gminy dokonuje się gdy : nie zgłoszono w danej gminie żadnego kandydata lub zgłoszono tylko 1 kandydata na wójta.
W takiej sytuacji gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń. Jeżeli mimo to nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
Wyboru wójta w tym trybie dokonuje się przy zastosowaniu 3 określonych w ustawie zasad:
1.prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady, 2. zgłoszenie kandydata na wójta musi mieć formę pisemną
3.radnemu przysługuje prawo poparcia w zgłoszeniu tylko 1 kandydata
Inną procedurę stosuje się w przypadku, gdy w gminie zostanie zarejestrowany tylko 1 kandydat. W takiej bowiem sytuacji wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy kandydat taki nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy, czyli tak jakby nie został zgłoszony żaden kandydat.
Jeżeli w takich przypadkach rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie 2 m-cy od dnia wyborów, obowiązki wójta do końca kadencji pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
W tym przypadku funkcję wykonawczą w danej gminie będzie pełniła osoba pochodząca od administracji rządowej, ale ustawodawca przyjął, że układ sił politycznych w gminie jest taki, że nie gwarantuje skutecznego wyboru organu wykonawczego w takiej gminie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz