Wojny grecko - perskie w V w.p.n.e.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojny grecko - perskie w V w.p.n.e. - strona 1

Fragment notatki:

WOJNY GRECKO – PERSKIE W V w.p.n.e.    1. Przyczyny  – na wybrze u Azji Mniejszej znajdowało się wiele kolonii greckich, m.in. Milet. Azja  Mniejsza w VI w.p.n.e. została przyłączona do Persji. Persja była potę nym krajem podzielonym  na  satrapie.  Kolonie  greckie  zostały  równie   włączone  do  satrapii.  Nakazano  im  płacić  podatki,  dostarczać  ołnierzy do armii perskiej. Starano się równie  przekształcić ich ustrój narzucając im  tyranów  sprzyjających  Persji.  Doprowadziło  to  do  wybuchu  powstania  kolonii  greckich  w  Jonii,  na  czele  których  stanął  Milet.  Powstańcom  pomogły  dwie  polis  z  Grecji  –  Ateny  i  Eretria.  Powstanie  upadło  w  494  r.p.n.e.  i  zakończyło  się  zniszczeniem  Miletu.  Król  perski  Dariusz  postanowił  ukarać  miasta  greckie,  które  pomogły  powstańcom.  Jednocześnie  postanowił  wykorzystać sytuację i rozszerzyć swoje panowanie o Grecję.    2. Przebieg  Data  Bitwa  Król perski  Wódz grecki  Wynik  490 p.n.e.  pod Maratonem  Dariusz  Militiades  zwycięstwo  Greków  480.p.n.e.  w wąwozie  Termopile  Kserkses  król Sparty  Leonidas  zwycięstwo  Persów  480 p.n.e.  bitwa morska w  cieśninie  salamińskiej  Kserkses  Temistokles  zwycięstwo floty  greckiej  479 r.p.n.e.  pod Platejami  Kserkses  król Sparty  Pauzaniasz  zwycięstwo  Greków    Spodziewając  się  dalszych  ataków  Grecy  stworzyli   Zwi ą zek  Morski ,  pod  hegemonią  (przywództwem) Aten; był to sojusz miast greckich le ących wokół Morza Egejskiego, którego celem  było wyzwolenie wszystkich Greków spod panowania perskiego.    3. Skutki      W 449 r.p.n.e. zawarto pokój  – Persowie uznali wolność wszystkich miast greckich le ących  na zachodnim wybrze u Azji Mniejszej.    Ateny i Sparta objęły hegemonię wśród polis greckich. W 431 r.p.n.e. rozpoczęły między sobą  wojnę o przywództwo w świecie greckim, która znacznie osłabiła państwa greckie    teci,  którzy  słu yli  na  okrętach  ateńskich  jako  wioślarze,  uzyskali  prawa  polityczne  –  w  Atenach wprowadzono demokrację.    4. Złoty wiek Aten – demokracja ate ń ska     Zgromadzenie   –  brał  w  nim  udział  ka dy  obywatel,  miało  największa  władzę,  posiadało  inicjatywę  ustawodawczą,  uchwalało  prawa  większością  głosów,  wybierało  urzędników  i  sędziów (przez losowanie). Obywatele otrzymywali diety by ka dy mógł w nim uczestniczyć. 

(…)

… i prywatne.
Ostracyzm – sąd skorupkowy – odbywał się na Zgromadzeniu. Ateńczycy na skorupach
glinianych wypisywali imię polityka, który ich zdaniem zagra ał demokracji. Polityk, na
którego padło najwięcej głosów musiał opuścić Ateny na 10 lat. Obywatelem był ka dy
Ateńczyk mę czyzna po ukończeniu 21 lat, którego obydwoje rodzice byli Ateńczykami.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz