Własność intelektualna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własność intelektualna-opracowanie - strona 1 Własność intelektualna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ekonomiczne uzasadnienie prawa własności intelektualnej
 Uzasadnienie utylitarystyczne - własność intelektualna powinna być chroniona bowiem zwiększa to dobrobyt społeczny i jest efektywne ekonomicznie
 Teoria zachęt - należy chronić własność intelektualną ponieważ:
a) informacja jest dobrem publicznym, więc bez ochrony jej podaż będzie mniejsza niż jest to pożądane ze społecznego punktu widzenia
b) prawa własności są najefektywniejszym sposobem rozwiązania problemu dobra publicznego
Kategorie własności intelektualnej (z punktu widzenia ekonomii) Wynalazki - chronione patentami przez 20 lat
Twórczość (każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze) - chroniona
prawem autorskim, zazwyczaj przez 70 lat od śmierci ostatniego ze współautorów (w pewnych przypadkach 50 lat, w pewnych krajach 120 lat)
Znaki towarowe - chronione bezterminowo
Sekrety handlowe - chronione przez ich właścicieli aż do chwili ujawnienia sekretu
Cele prawa autorskiego wg ekonomistów
 Z jednej strony prawo autorskie powinno zachęcać do tworzenia
 Z drugiej strony powinno umożliwiać jak najszerszy obieg dóbr kultury
 Prawo autorskie powinno więc zarówno stwarzać optymalne zachęty dla twórców, jak i
brać pod uwagę interes publiczny
 Dlatego monopol przyznany właścicielowi majątkowych praw autorskich jest ograniczony
Statut Anny 1709
 Przyznawał wydawcom książek w Wielkiej Brytanii ochronę o długości 14 lat
 Okres ochrony mógł być wydłużony po upływie pierwszych 14 lat o kolejne 14 lat
 Taki sam czas trwania ochrony obowiązywał w prawie autorskim przyjętym w USA w 1790 r.
Długość ochrony w USA
 W USA w 1831 r. początkowy okres ochronywydłużono z 14 do 28 lat, co w przypadku
wystąpienia o przedłużenie skutkowało łączną ochroną trwającą 42 lata (28+14 lat)
 W 1909 r. zmieniono okres możliwego przedłużenia na 28 lat, co dawało łączną ochroną trwającą 56 lat (28+28 lat).
 Od 1962 r. Amerykanie przedłużyli okres obowiązywania majątkowych praw autorskich 11
razy, zmieniając przy tym w 1976 r. istotę samego systemu obliczania czasu ochrony Ochrona w USA przed 1976 r.
 Ochrona utworu przyznawana była na pewien czas (np. 14 lat)
 Po upływie tego okresu należało wystąpić o przedłużenie ochrony utworu (wnosząc przy
tym niewysoką opłatę urzędową)
 Skutkowało to tym, że dzieła o małej wartości rynkowej szybciej trafiały do domeny publicznej (nie przedłużano ich ochrony bo nie opłacało się płacić nawet tej niewygórowanej opłaty rejestracyjnej)


(…)

… odpowiednio do 70 lat dla osób fizycznych i od 95 do 120 lat dla korporacji
 Zarówno tę ustawę, jak i przyjętą w tym samym roku Digital Millenium Copyright Act wiąże się bezpośrednio z lobbingiem ze strony globalnych koncernów medialno-rozrywkowych („Mickey Mouse Act”)
Skąd te zmiany w prawie?
Przemysł rozrywkowy jako całość np. w 2004 r. był w USA dwunasty na liście największych lobbystów, wypłacając politykom amerykańskim 28.861.668 USD, z czego 13.373.366 USD trafiło do Kongresu USA.
 W przeciągu całej minionej dekady przemysł rozrywkowy przeznaczył na ten cel 152.671.704 USD. Branża muzyczna w 2004 roku wypłaciła politykom amerykańskim 2.539.118 USD, a w przeciągu całej minionej dekady 12.798.640 USD Wydłużanie ochrony ma miejsce także w Polsce Obecnie polskie prawo stanowi, że majątkowe prawa…
… autorskie wygasają 70 lat po śmierci autora (lub tego ze współautorów, który przeżył pozostałych). Wcześniej czas trwania majątkowych praw autorskich w Polsce wynosił 50 lat po śmierci autora (ustawa z 1926 r. oraz ustawa z 1994 r.) oraz 25 lat po śmierci autora (ustawy przyjęte po II wojnie światowej wraz z poprawkami z1975 r.) …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz