Właściwości ścieków gospodarczo-bytowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości ścieków gospodarczo-bytowych-opracowanie - strona 1 Właściwości ścieków gospodarczo-bytowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WŁAŚCIWOŚCI ŚCIEKÓW GOSPODARCZO-BYTOWYCH. Jednostkowe ładunki w ściekach gospodarczo bytowych BZT5 60g/Md ChZT 120 g/Md zawiesina ogólna 70 g/Md azot ogólny 11 g/Md fosfor ogólny 1,8 g/Md Paramtery : bardzo mętne, szarożółte zabarwienie, charakterystyczny zapach, odczyn lekko zasadowy, 40% zanieczyszczeń nieogranicznych, 60% organicznych, szara woda ( ze wszystkich urządzeń domowych poza toaletą) i czarna woda (odpływ z toalety). -Zanieczyszczenia mechaniczne - części stałe i zawiesiny; -Zanieczyszczenia organiczne - związki węgla oznaczane jako BZT5, ChZT, OWO;
-Zanieczyszczenia biogenne 1.azot - amonowy, azotynowy, azotanowy, organiczny, całkowity, ogólny Kjedahla; 2.fosfor - ortofosforany, organiczny całkowity (ogólny)); - zanieczyszczenia chemiczne - pochodzenia przemysłowego (np. metale ciężkie)
Zawartość piasku w ściekach zależy od systemu kanalizacji. W kanalizacji o systemie rozdzielczym ilość piasku wynosi średnio 35 dm /1000 m ścieków. Orientacyjnie można przyjmować: *0,02 dm /(M*d) - kanalizacja rozdzielcza, *0,04 dm /(M*d) - kanalizacja ogólnospławna. Do najczęściej występujących organicznych składników ścieków zalicza się: białka, węglowodany, tłuszcze, oleje, żywice, barwniki, fenole, produkty naftowe, detergenty, pestycydy itp. Składnikami nieorganicznymi są zasady, kwasy nieorganiczne, metale ciężkie (ołów, miedź, rtęć, cynk, kadm, chrom) a także arsen, chlor, siarkowodór, jony siarczanowe, chlorkowe, azotanowe, fosforanowe, węglanowe, amonowe it METODY NAPOWIETRZANIA BIOREAKTORÓW
Do napowietrzania
powierzchniowego służą: koła łopatkowe, mieszadła turbinowe, szczotki stalowe Kessenera, wirniki umieszczone w rurze powodujące zassanie
ścieków do rury i wyrzucenie ich na zewnątrz (sposób Boltona).
W komorach napowietrzanych sprężonym powietrzem powietrze doprowadzane jest za pomocą: płytek perforowanych zwanych filtrosami,
dysz, rur perforowanych. Powietrze doprowadzane jest zwykle na dnie
komór (3-4 m głębokości). Stosowany powszechnie ruszt „Inka” jest umieszczony na głębokości 0,8 m, co pozwala zastąpić sprężarki wentylatorami i obniżyć zużycie energii elektrycznej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz