Właściwości fizyczne produktu - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości fizyczne produktu - omówienie - strona 1 Właściwości fizyczne produktu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Harmonogram projektu 1. Akceptacja tematu
21 - 27 III
2. -Właściwości fizyczne i chemiczne produktu.
-Koncepcja chemiczna procesu: zaproponować możliwe ścieżki reakcji wiodące do pożądanego produktu w tym metody stosowane w przemyśle. Przeprowadzić krytyczną analizę proponowanych rozwiązań (dostępność surowców, koszty, BHP, zagadnienia ekologiczne) wybierając najlepszą koncepcję. -Model stechiometryczny wybranej metody.
28 - 3 IV
3. -Analiza termodynamiczna procesu głównego i reakcji ubocznych (dla warunków procesu i przyjętego modelu stechiometrycznego obliczyć entalpię, entropię oraz entalpię swobodnej reakcji głównej i i reakcji ubocznych, następnie wyznaczyć skład równowagowy mieszaniny poreakcyjnej oraz równowagowe stopnie przemiany. Porównać uzyskane wielkości równowagowe z wielkościami rzeczywistymi.)
4 - 10 IV
4. -Koncepcja technologiczna procesu (wybór procesów podstawowych, dobór aparatury na podstawie norm, media energetyczne, opis procesu z podaniem najważniejszych parametrów takich jak temperatura, ciśnienie, składy strumieni i czystość produktu).
11 - 17 IV
5. Bilans masowy instalacji (dla założonej wydajności produktu). Obliczenia + zestawienie tabelaryczne.
18 - 24 IV ( gr. z pon. i wt.) do 5 V (gr. z czw.)
6. Bilans cieplny instalacji. Zestawienie zużycia surowców i czynników pomocniczych, zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów. Zagadnienia związane z BHP.
9 - 15 V
7. Oddanie projektu (powinien zawierać następujące rysunki: schemat ideowy procesu, uproszczony schemat blokowy instalacji dla potrzeb bilansu masowego, wykres Sankey,a dla bilansu masowego, schemat technologiczny instalacji wraz z opisem
do 31 V
Uwagi dodatkowe: Wszystkie podawane w projekcie informacje powinny zawierać odnośniki do literatury, której spis zamieszczony będzie na końcu. W projekcie powinny być zamieszczone w całości wszystkie obliczenia. Literatura:
E. Bortel, H. Konieczny, Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa 1992
K. Schmidt-Szałowski, J. Setek, J. Raabe, E. Bobryk, Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym, Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, 2004
K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, 2001
L. Synoradzki (red.), J. Wisialski (red.), Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej, . Oficyna Wydawnicza Pol. Warszawskiej, 2006
E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, WNT, Warszawa 2000.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz