Władza w zarządzaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza w zarządzaniu - strona 1 Władza w zarządzaniu - strona 2 Władza w zarządzaniu - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i zarządzanie Sterowanie  -celowe działanie jednego systemu na inny - w celu otrzymania takich zmian przebiegu  procesu   zachodzącego   w   przedmiocie   sterowania,   które   uważa   się   za   pożądane   lub   celowe  oddziaływanie na jakiś proces, pozwalający osiągnąć zamierzony skutek Cele sterowania   -”działanie zamierzające” – do zmiany jednego wyróżnionego stanu układu w  inny stan. Rodzaje systemów sterowania:   *sterowanie w przyrodzie nieożywionej *sterowanie w systemach biologicznych Kierowanie: - ”sztuka realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi”  – proces dobrowolnego lub wymuszonego ograniczania swobody działań ludzi, realizowanych  dla osiągnięcia powodzenia działania zbiorowego. – Koordynacja działań zespołowych : wynegocjowanie, wybór, wskazanie lub narzucanie wspólnej  misji lub celu, do którego działający zespołowo powinni dążyć Zarządzanie :  -rodzaj kierowania w którym występuje możliwość zarówno bezpośredniego jak i pośredniego -rozporządzanie zasobami organizacji poprzez działanie z ludźmi. Funkcje zarządzania :  -planowanie -organizowanie -przewodzenie-motywowanie -kontrolowanie Menedżer   a   kierownik   to   kierownik   o   odpowiednich   kwalifikacjach,   wyspecjalizowany   w  zarządzaniu wielkim przedsiębiorstwem. Przywództwo  -polega na tworzeniu emocjonalnych uczestników organizacji -zdolność pozyskiwania Wpływ :   działania   lub   przykłady,   które   bezpośrednio   powodują   zmienne   w   zachowaniu   lub  postawach innej osoby lub grupy osób Władza :  -faktyczna możliwość wywierania wpływu -”władza tanowi cechę pewnej relacji między ludźmi, a nie atrybut danego człowieka”  – opiera się na bezpośrednim kontrolowaniu rzeczy i wartości, które inne cenią. Źródła władzy  : -dostęp do informacji -własność środków produkcji -uprawnienia do dysponowania pożądanymi produktami i usługami lub środkami do ich zdobycia -charyzma -autorytet -poparcie osób, które posiadają władzę. Role menedżera: - Role sterujące : *inicjator (inicjowanie zmian, wykorzystywanie wszelkich szans do rozwoju organizacji), *regulator (przeciwdziałanie zakłóceniom oraz konfliktom, pojawiającym się w organizacji), *dysponent (podejmowanie decyzji o sposobie dystrybucji zasobów), *negocjator (prowadzenie negocjacji z innymi grupami lub organizacjami), - Role interpersonalne :  *reprezentant (działania ceremonialne i symboliczne),  *łącznik (koordynacja działań międzyludzkich, międzygrupowych, międzyorganizacyjnych, system  powiązań między podmiotami w wewnątrz i na zewnątrz organizacji), ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz