Wierzyciel, świadkowie i zobowiązany

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wierzyciel, świadkowie i zobowiązany - strona 1 Wierzyciel, świadkowie i zobowiązany - strona 2

Fragment notatki:

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym. W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel ma obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
Wierzycielem jest podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku leb jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczejącym.
Zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym. Zobowiązanym jest podmiot, wobec którego stosowana jest egzekucja. Wg art. 1a pkt 20 zobowiązanym jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze niepieniężnym.
Zobowiązany może działać sam lub przez przedstawiciela ustawowego lub statutowego.
Środki egzekucyjne mogą być stosowane tylko do zobowiązanego, ale wyjątkowo również do innych osób, np. egzekucja polegająca na opróżnieniu lokalu - wyprasza się wszystkie osoby przebywające w lokalu.
Organy asystujące i udzielające pomocy w postępowaniu egzekucyjnym. Jeśli organy egzekucyjne natrafią na opór, który utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie egzekucji lub istnieje przypuszczenie, że na taki opór natrafią, mogą wezwać pomoc Policji, SG , ABW lub Agencji Wywiadu.
Sposób udzielania pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych oraz sposób asystowania określają rozporządzenia:
MON - przy udzielaniu pomocy przez ŻW lub wojskowe organy porządkowe;
MSWiA - przez Policję lub SG;
Prezesa RM - ABW lub Agencji Wywiadu.
Osoby trzecie, świadkowie, dozorca i wykonawca jako podmiot postępowania egzekucyjnego. Osoba trzecia - podmiot, który rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną. Świadek - udział świadka ma zabezpieczyć interes zobowiązanego i służyć zapewnieniu obiektywności i zgodności postępowania z przepisami prawa. Może to być tylko osoba pełnoletnia. Dozorca - osoba, której oddano pod dozór zajęte w toku egzekucji ruchomości. Może to być osoba fizyczna lub prawna. Wykonawca - osoba fizyczna lub osoba prawna, dokonująca na zlecenie organu egzekucyjnego czynności, których nie wykonał zobowiązany. Pojawia sie w przypadku zastosowania wykonania zastępczego jako środka egzekucji obowiązku o charakterze
SG - Straż Graniczna
ABW - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ŻW - Żandarmeria Wojskowa


(…)

… lub osoba prawna, dokonująca na zlecenie organu egzekucyjnego czynności, których nie wykonał zobowiązany. Pojawia sie w przypadku zastosowania wykonania zastępczego jako środka egzekucji obowiązku o charakterze
SG - Straż Graniczna
ABW - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ŻW - Żandarmeria Wojskowa

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz