Wielka Historia Polski - skrypt

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Wielka Historia Polski - skrypt - strona 1  Wielka Historia Polski - skrypt - strona 2  Wielka Historia Polski - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Wielka Historia Polski - skrypt
POLSKA POD RZĄDAMI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (1926-1935)
ZAMACH MAJOWY
Narastające trudności ekon., wzrost napięć społ., brak stabilizacji polit = część społ. Zaczęła mieć
nadzieję na zasadnicze zmiany zw. Z ewentualnym zamachem stanu. Nastroje pogłębiły się
pod wpływem wydarzeń międzynarod. /zwł. Po przejęciu władzy we Włoszech przez Mussoliniego/
; 1923 – dramatyczny rok, pogłoski o możliwości przewrotu rozchodzą się coraz częściej;
tajemnicze zamachy bombowe /Warszawa, Kraków/ tylko podsycały atmosferę. Sejm postanowił
powołać specjalną komisję – w składzie m.in.
* St. Kozicki /przywódca tajnej Ligi Narodowej/,
* Adam Pragier /twórca zakonspirowanej org. „Młot”, powołanej wew. Klubu parlament. PPS.
Niewielkie efekty działania komisji. Zebranie info o org. Półjawnych, konspiracyjnych należących
do przeszłości – m.in. Pogotowie Patriotów Polskich (PPP)utw. Jesienią 1922 w Wwie z Janem Pękosławskim na czele. JP uznany za przyszłego dyktatora. Pionem wojskowym kier.
Witold Gorczyński /twórca Legionu Puławskiego w czasie I wś/. Org skupiała przede wszystkim
/dalej : pw/ w W-wie kilkaset osób; wiedzieli o niej członkowie rządu Wł. Grabskiego – m.in. gen.
St. Szeptycki i St. Głąbiński. Zebrania w podziemiach kościoła oo. Kapucynów; podst.
Obowiązkiem inwigilacja przywódców „grup wywrotowych” /pw. Działacze komunistyczni i
żydowscy/; noc z 11 na 12 stycznia 1924 – aresztowanie członków PPP; proces 2 lata później;
Zbliżony charakter Straży Narodowej /utw. Pod koniec 1923/ kier. Przez Czesława
Mączyńskiego. Skupiała kilka legalnych organizacji – m.in. Związek Hallerczyków, Związek
Dowborczyków, Liga Obrony Konstytucji; miała przeciwstawiać się anarchizacji życia
publicznego;
Związek Rycerzy Prawa, Rycerze Orła Białego – poza szumnymi nazwami niczym
się później nie wyróżniały;
Przełom lutego i marca 1926 – Lwów i inne miasta Małopolski Wschodniej – kolportaż proklamacji
„polskich faszystów” – wzywające do „ratunku ojczyzny”, zapowiadające opanowanie stolicy,
zaprowadzenie porządku „tak jak Mussolini uczynił w Rzymie”.
Powstawanie organizacji konspiracyjnych także w wojsku – najbardziej znana „Honor
i
Ojczyzna” – twórcą Wł. Sikorski; miała dbać o morale armii, skupić najbardziej ideowych
oficerów. O jej istnieniu wiedzieli JPiłsudski i StWojciechowski.
Organizacje nielegalne i niejawne nie stanowiły zagrożenia – były raczej pożywką dla prasy
sensacyjnej.
1925 – ujawnienie działalności Czesława Trojanowskiego, agenta policji politycznej; umieszczonego we
władzach Niezależnej Partii Chłopskiej; wykorzystywał pomieszczenia partyjne do konstruowania bomb;
Sprawa Walerego Bagińskiego i Antoniego Wieczorkiewicza – oskarżeni o dokonanie zamachu na skład
amunicji w Cytadeli;
Wielka Historia Polski - skrypt
30 V 1923 – JPiłsudski ustępuje ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego na znak
protestu przeciw utworzeniu gabinetu Chjeno-Piasta; 2 VII – zrezygnował z
przewodniczenia Ścisłej Radzie Wojennej; Osiadł w podwarszawskim

(…)

… sądów; wykorzystane przy
pozbywaniu się zwolenników Stronnictwa Narodowego.
7/10/1932 – dekret o ustroju adwokatury – pierwsza Naczelna Rada Adwokacka mianowana w
całości przez rząd;
Ujednolicenie prawa karnego – 11/07/1932; likwidował istniejące różnice w przepisach na terenie
byłych zaborów; nowy regulamin więzienny z sierpnia 1931 roku; niektóre postanowienia reakcją
na konkretne wydarzenia…

pracuje nad utworzeniem nowego rządu złożonego z ludzi uczciwych i godnych władzy” –
komunikat nie do końca prawdziwy, ale oznaczał, że zaczyna się okres, w którym decydującym
czynnikiem będzie Piłsudski.
15/05/1926 – powołanie rządu Kazimierza Bartla – JP objął tekę ministra spraw
wojskowych – ten urząd piastował do śmierci. Sprawy zagraniczne – August Zaleski (do 1932).
Gabinet przyjęty przez lewicę…
… jako form działania przystąpił do
organizowania swych zwolenników na nowych zasadach. 4/12/1926 – zaowocowało to
utworzeniem OWP (Obozu Wielkiej Polski). Miał przybrać charakter ponadpartyjny, skupiać
przedstawicieli różnych grup społecznych; podkreślanie związku z katolicyzmem, solidaryzm
narodowy, konieczność walki o silne państwo, zwalczanie wszystkiego, co je osłabiało, członkowie
nosili mundury…
… resortów;
2/11/1932 – zajęcie w MSZ miejsca Augusta Zaleskiego przez Józefa Becka, przygotowywanego
do tej funkcji przez JP przez kilka lat. JB miał kierować polską polityką zagraniczną aż do wybuchu
wojny.
4/08/1931 – powierzenie Januszowi Jędrzejewiczowi Ministerstwa Wyznań religijnych i
Oświecenia Publicznego – kontrowersyjna reforma polskiego szkolnictwa;
Zakończeniem wydarzeń z okresu wyborczego…
… przeszkodami. 4 kluby poselskie wysunęły
kandydaturę Wincentego Witosa (ZLN, PSChD, PSL Piast, NPR), spotkało się to z oporem
prezydentem i PSL Wyzwolenie, a także nowo powstałych Stronnictwa Chłopskiego i Partii Pracy –
6/05/1926 opublikowały wspólne oświadczenie
próby utworzenia rządu wyrażającego społeczne, polityczne i gospodarcze dążenia reakcji, stanowiąc
jaskrawą prowokację całej Polski, napotkać muszą…
… obrady odbyły się w Teatrze Starym; w podjętych
uchwałach stwierdzano, że w PL panuje dyktatura JP, którego wolę spełniają zmieniające się rządy;
Uznawano, że bez obalenia dyktatury nie jest możliwe opanowanie kryzysu ekonom. I rozwiązanie
problemów wewnętrznych; Przywódcy Centrolewu i tłumy przybyłe do Krakowa były pełne
entuzjazmu; podjęto decyzję o walce z sanacją; uchwały krakowskie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz