Widoki i przekroje cz1 (semestr IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Widoki i przekroje cz1 (semestr IV) - strona 1 Widoki i przekroje cz1 (semestr IV) - strona 2

Fragment notatki:

WIDOKI I PRZEKROJE (część 1) Widoki pomocnicze - powinien być rzutowany zgodnie z oznaczonym strzałką kierunkiem rzutowania, widok pomocniczy oraz przesunąć i obrócić.
Jeżeli widok przedstawiony jest w położeniu odwróconym, to nad rysunkiem na oznaczeniu widoku należy umieścić graficzne obrotu a w przypadkach koniecznych należy podać kont obrotu.
Jeżeli widok przedstawiony jest w innej podziałce niż pozostałe rzuty to podziałkę należy umieścić w nawiasie (za oznaczeniem widoku)
WIDOKI ROZWINIĘTE - stosuje się do przedstawienia:
Przedmiotów walcowych i stożkowych
Przedmiotów wygiętych, których linie gięcia na rozwinięciu rysunku są linią dwupunktową cienką , a nad rysunkiem umieszcza się oznaczenia graficzne rozwinięcia.
WIDOKI CZĄSTKOWE - w celu pokazania szczegółu przedmiotu można zastosować widoki cząstkowe o ile nie spowoduje to złej interpretacji rysunku. Widoki cząstkowe należy wykonać w rzutowaniu amerykańskim niezależnie od metody rzutowania przyjętej na rysunku. Widoki cząstkowe rysuje się linią ciągłą grubą i powinien być połączony z rzutem głównym linią osiową. PRZEKROJE Na rysunku przekroje, powinien być uwidoczniony zarys figury powstałej w wyniku przecięcia przedmiotu płaszczyzną przekroju, oraz wszystkie widoczne krawędzie i zarysy przedmiotu znajdujące się za płaszczyzną przekroju.
PRZEKROJE WZDŁUŻNE - ścian, żeber, tarcz, ramion kół, należy rysować tak jakby znajdowały się tuż za płaszczyzną przekroju.
Na rysunku zespołów lub podzespołów elementy pełne o kształtach obrotowych (nity, stworznie, kołki, wałki), których oś leży w płaszczyźnie przekroju należy rysować w widoku.
W widoku należy przedstawić także części maszyn pełne lub drążone (śruby, nakrętki, podkładki, kliny), których kształt nie budzi wątpliwości.
Oznaczenie położenia płaszczyzny przekroju oraz przekroju.
Jeżeli położenie płaszczyzny przekroju nie budzi wątpliwości można jej położenia nie oznaczać.
Jeżeli umiejscowienie płaszczyzny przekroju nie jest jednoznaczne to jej położenie należy określić linią punktową cienką, zakończoną odcinkami linii grubej oraz należy pokazać kierunek rzutowania za pomocą strzałek umieszczonych w odległości 2-3mm od zewnętrznych końców linii grubej. W przypadkach koniecznych dopuszcza się umieszczanie półpłaszczyzny przekroju w obszarze rzutu przedmiotu.
Jeżeli danego przekroju nie można w sposób jednoznaczny zidentyfikować z płaszczyzną przekroju to zarówno przekrój jak i płaszczyznę przekroju należy oznaczać wielkimi literami lub konieczne przypadki literą + cyfrą (A-A; A-2)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz