Wiążące uchwały rządowych organizacji międzynarodowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiążące uchwały rządowych organizacji międzynarodowych-opracowanie - strona 1 Wiążące uchwały rządowych organizacji międzynarodowych-opracowanie - strona 2 Wiążące uchwały rządowych organizacji międzynarodowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wiążące uchwały rządowych organizacji międzynarodowych - V źródło PM
Rządową organizacją międzynarodową nazywamy jednostkę, która posiada 3 cechy:
Zożona jest z państw lub rządowych OM (ONZ 193 państwa).
Amnesty International
Członkami tej organizacji (zajmującej się m. in. promocją praw człowieka) są podmioty prywatne. Jakkolwiek zatem AI działa w wielu regionach świata, to traktowana jest jako NGO (Non-governmental organization - organizacja pozarządowa, nie mająca kompetencji do wydawania uchwał, które wiązałyby suwerenne państwa na gruncie prawa międzynarodowego). Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, AI działa jako stowarzyszenie utworzone zgodnie z polskim prawem.
Działa na podstawie PM nie zaś prawa krajowego. Podstawą utworzenia oraz funkcjonowania rządowej OM jest traktat, czyli umowa międzynarodowa.
Fédération Internationale de Football Association
Członkami FIFA jest 208 krajowych federacji piłkarskich, zakres działania Federacji obejmuje praktycznie cały świat. FIFA, założona w 1904 roku, jest jednak stowarzyszeniem prawa szwajcarskiego, tzn., że działa zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego, nie zaś prawa międzynarodowego. FIFA jest zatem NGO (Non-governmental organization - organizacją pozarządową, nie mającą kompetencji do wydawania uchwał, które wiązałyby suwerenne państwa na gruncie prawa międzynarodowego).
Niekiedy w praktyce państwa zawierają między sobą umowy międzynarodowe w przedmiocie prowadzenia określonej działalności, stanowiące podstawę utworzenia korporacji ponadnarodowych. Taką korporacją była działająca w latach 1961-2002 Air Afrique (zajmująca się świadczeniem usług w zakresie cywilnego transportu lotniczego). Zważywszy jednak, że działała w formie spółki utworzonej na gruncie prawa jednego z państw afrykańskich, to wykluczone było uznanie jej za rządową organizację międzynarodową (pomimo tego, że utworzona została przez jedenaście afrykańskich państw a u podstaw jej powstania leżała umowa międzynarodowa). Posiada organ lub organy zdolne do wyrażania woli organizacji w sposób autonomiczny względem państw.
Rządowym OM tworzące je państwa przyznają zwykle kompetencje do podejmowania uchwał. Te uchwały mogą mieć charakter rezolucji, zaleceń itd. Uchwały i decyzje OM mogą mieć charakter:
Pro foro interno - te uchwały dotyczą spraw związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem organizacji (ustalanie budżetu, wybór członków organu).
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie finansowania misji pokojowej w Saharze Zachodniej nr A/RES/61/290 z dnia 10 sierpnia 2007 roku)
“[…] [General Assembly] decides to appropriate to the Special Account for the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara the amount of 46,471,700 dollars for the period from 1 July 2007 to 30 June 2008, inclusive of 44,321,600 dollars for the maintenance of the Mission, 1,849,200 dollars for the support account for peacekeeping operations and 300,900 dollars for the United Nations Logistics Base […]”

(…)

… positions in which they were located on 1 August 1990;
3. Calls upon Iraq and Kuwait to begin immediately intensive negotiations for the resolution of their differences and supports all efforts in this regard, and especially those of the League of Arab States […]”.
Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ wydawane w celu utrzymania (albo przywrócenia) międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa mają charakter…
… przed sądami krajowymi (można - upraszczając bardzo - powiedzieć, że w świetle postanowień Traktatu Rzymskiego dyrektywy „nie wiążą” jednostek).
W latach 70-tych ubiegłego stulecia władze brytyjskie wprowadziły pewne ograniczenia w zakresie dostępu do lokalnego rynku pracy osób związanych z Kościołem Scientologicznym. Minister Zdrowia w wystąpieniu przed Izbą Gmin powiedział: „The Government are satisfied…
… (1967 rok) Izrael zajął całe miasto - jego wschodnia część stała się terytorium okupowanym. Powstał ciekawy problem dotyczący stosowania postanowień tzw. konwencji chicagowskiej z 1944 roku o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Zgodnie z jej przepisami:
- każde państwo posiada całkowitą i wyłączną suwerenność w przestrzeni powietrznej;
- żadne państwo nie może w przestrzeni powietrznej innego państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz