Weterynaria - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weterynaria - egzamin - strona 1

Fragment notatki:

1a
1. Produkcja towarowa gospod rolnego to: suma wartości sprzedanych produktów poprzez wszystkie kanały sprzedaży w sanym roku niezależnie od czasu wyprodukowania. 2.Grupa producentów to jedna z form integracji występująca pod nazwą: integracji poziomej. 3. o zyskowności produktu dla przedsiębiorstwa decyduje: stopa marży brutto. 4.Dla zarządzania przedsiębiorstwem-gospodarstwem nabradziej przydatnym jest podział kosztów na: stałe i zmienne. 5.ile jednostek usługi musi sprzedać filma aby osiągnąć całkowite pokrycie kosztów przy cenie 20 zł. Koszcie zmiennym jednostkowym 15 zł i kosztach stałych 20000: 4 000 jednostek. 6. Do zalet polskiego rolnictwa nie należy: niskie zasoby ziemi. 7. Opodatkowanie firmy podatkiem dochodowym w oparciu o poziom osiągniętych przychodów występuje przy: Podatkowej książce przychodów i rozchodów. 8. Wynik netto przedsiębiorstwa to: wynik brutto pomniejszony o podatek dochodowy. 9. popyt restytucyjny dotyczy zakupów dobra: po raz kolejny dla odtworzenia posiadanych już dóbr. 10.usługi charakteryzują następujące cechy: niematerialność, rozdzielność, różnorodność, brak przewłaszczenia. 11. reguła pareto w odniesieniu do sprzedaży ilustruje: relacja wartości sprzedaży do ilości klientów. 12. Dochód osobisty rodziny rolnika to: dochód rolniczy powiększony o przychód z pracy poza rolnictwem. 13. Nabywcy przy zakupie usług szukają potwierdzenia ich jakości, jakość oceniają poprzez: miejsce świadczenia, ludzi wykonujących usługi i dostępne materiały. 14. Udział rolnictwa w wytwarzaniu PKB wyniósł w 2007 ok.:4,2%. 15. W 2007 na obszarach wiejskich zamieszkiwało: 45%. 16. Podmiot prowadzący produkcje rolniczą w formie spółki kapitałowej realizuje cele: ekonomiczne. 17. Nadwyżka bezpośrednia to: różnica między przychodem a kosztem bezpośrednim. 18.Dochód gospodarstwa wyniósł 44 tys w gosp są 2 osoby pełnozatrudnione. Jaki dochód osiągnięto w gospodarstwie na 1 godz pracy: 8,8zł/h. 19. Urządzenie będące w leasingu o wartości 100 tys i okresie użytkowania 10 lat generuje koszt roczny amortyzacji na poziomie: nie generuje kosztu amortyzacji. 20. Niskie dochody w rolnictwie nie są efektem: poziomu wykształcenia producenta. 21. Dochód dyspozycyjny gosp domowego to: dochód netto- po odjęciu kosztów utrzymania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz