Weryfikacja wyborów parlamentarnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weryfikacja wyborów parlamentarnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Weryfikacja wyborów parlamentarnych.
Konieczną przesłanką ważności wyborów jest ich zgodny z prawem przebieg. Badanie ważności wyborów należy obecnie niepodzielnie do władzy sądowniczej. Procedura tego badania jest rozłożona na dwa stadia: najpierw orzeka się o protestach wyborczych (o ile zostaną one wniesione), potem o ważności wyborów. Protest wyborczy jest to skierowany do sądu wniosek wyborcy wskazujący określone uchybienie w przeprowadzeniu wyborów i domagający się unieważnienia wyborów w całości lub w części. Prawo wniesienia protestu ma każdy wyborca, a także pełnomocnik każdego komitetu wyborczego. W wyborach parlamentarnych podstawą protestu może być dopuszczenie się przestępstwa przeciwko głosowaniu lub naruszeniu przepisów Ordynacji dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. Unieważnienie wyborów następuje jedynie w sytuacji takiego naruszenia prawa, które mogło wywrzeć wpływ na wynik wyborów. Protest wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego najpóźniej siódmego dnia od ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą.
Teraz dopiero można zająć się badaniem ważności wyborów. Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów oraz opinie swoich składów orzekających o poszczególnych protestach i na tej podstawie rozstrzyga o ważności wyborów. W wyborach parlamentarnych Sąd Najwyższy ma na to 90 dni, a efektem orzeczenia może też być stwierdzenie nieważności wyboru określonego posła czy posłów (senatorów). W takim przypadku mandat posła (senatora) wygasa i przeprowadza się tzw. wybory ponowne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz