Zasady ustalania wyników wyborów do Sejmu i Senatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ustalania wyników wyborów do Sejmu i Senatu - strona 1

Fragment notatki:


25.Zasady ustalania wyników wyborów do Sejmu i Senatu głosowanie - w lokalach obwodowej komisji wyborczej, od 6.00-20.00, przy obecności min. 3 członków obwodowej komisji. Komitety wyborcze mogą wyznaczyć swoich mężów zaufania. Nieważne głosy - zaznaczenie więcej kandydatów niż możliwe, brak skreśleń, głosowanie na innej karcie. Dopiski nie mają wpływu na ważność głosu. ustalenie wyników - najpierw liczenie frekwencji, potem liczenie głosów nieważnych, potem głosów oddanych na poszczególnych kandydatów/listy → wyniki podawane do publicznej wiadomości i do wyższych komisji. PKW sumuje głosy w skali kraju, sprawdza progi i dokonuje podziału mandatów, oraz wydaje posłom zaświadczenie o wyborze i przedkłada Marszałkowi Sejmu i SN sprawozdanie o wyborze. W przypadku Senatu - kończy się na okręgowych komisjach. W wyborach prezydenckich okręgowe komisje dokonują jedynie zbiorczego zliczenia głosów, a wynik ustala PKW. Przy braku większości bezwzględnej weryfikacja wyników - oceny ważności wyborów dokonuje władza sądownicza (art. 101 i art. 129). 2 etapy: orzekanie o protestach - wnoszone przez wyborcę w formie pisemnej do SN w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, rozpatrywane w składzie 3 sędziów Izby Administracji, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, którzy wydają opinię w przedmiocie protestu (uchwała SN z 1995 - podstawą unieważnienia wyborów może być tylko wiarygodny, udokumentowany i sprawdzalny wpływ naruszeń prawa na wynik wyborów). wybory parlamentarne - naruszenie ordynacji dot. głosowania i ustalania wyników wyborów;
wybory prezydenckie - naruszenie ustawy o wyborze Prezydenta. orzekanie o ważności - SN w składzie całej Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej oraz opinie swoich składów orzekających o protestach i na tej podstawie orzeka o ważności wyborów. W wyborach parlamentarnych ma na to 90 dni (po rozpoczęciu), a w prezydenckich 30 dni (przed objęciem). Orzeczenie może dotyczyć nieważności wyboru danego posła/senatora, lub wyborów w ogóle.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz