Wentylatory Podziały wentylatorów Charakterystyka wentylatora Szeregowe Równoległa Punkt pracy wentylatora-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 7588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wentylatory Podziały wentylatorów Charakterystyka wentylatora Szeregowe Równoległa Punkt pracy wentylatora-wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ma objętość 1 strona zapisana w formacie doc. Dotyczy wszystkiego co tylko chciałbyś wiedzieć na temat wentylatorów, jest to raczej wiedza techniczno-praktyczna. Notatka skupia się na tematach wentylatory, podziały wentylatorów, charakterystyka wentylatora, szeregowe, równoległa, punkt pracy wentylatora. Chcesz poczytać. Ściągnij.

Wentylatory: maszyny służące do wywoływania przepływu powietrza pod wpływem sprężeń (depresji) nieprzekraczających 10000Pa.
Podziały wentylatorów: a)Ze względu na wielkość wytwarzanego spiętrzenia:
-niskoprężne-wytwarzają ciśnienia do 300Pa (osiowe) i do 700Pa (promieniowe) -średnioprężne- wytwarzają ciśnienia od 300 do 1000Pa (osiowe) i od 700 do 3000 Pa (promieniowe) -wysokoprężne- wytwarzają ciśnienia powyżej 1000Pa (osiowe) i powyżej 3000Pa (promieniowe) b)Ze względu na zasadę działania: promieniowe, osiowe, mieszane, poprzeczne, diagonalne, c)Ze względu na ciśnienia: ssące, ssąco-tłoczące, tłoczące. d) Ze względu na sposób pracy wentylatory promieniowe: jednostronnie ssące, dwustronnie ssące.
Charakterystyka wentylatora: wyraża zależność między spiętrzeniem całkowitym ∆Pc(Pa), mocą N(W) oraz η(%) a wydajnością Q(m3/s) wentylatora, przy czym zwykle jako wydajność przyjmuje się objętościowe natężenie przepływu powietrza o gęstości ρ=1,2(kg/m3) przepływającego przez płaszczyznę wlotu i wylotu wentylatora przy stałych obrotach.
Szeregowe: dwa wentylatory o jednakowych wydajnościach dla spiętrzenia zerowego mogą być połączone w ten sposób, że czynnik po przepłynięciu przez pierwszy i uzyskaniu przyrostu ciśnienia dopływa do drugiego, w którym uzyskuje kolejny przyrost.
Równoległa: dwie maszyny połączone w taki sposób, że czynnik ze wspólnego rurociągu dopływa poprzez rozgałęzienie do każdej z maszyn, uzyskuje w nich przyrost energii, a następnie łączy się we wspólnym kolektorze tłocznym. W punktach rozwidlenia się ssania i zbieżności na tłoczeniu powinno być zachowanie jednakowe ciśnienie po to aby oba wentylatory równo pracowały. Gdyby ciśnienia w pkt rozgałęzień były różne, jedna maszyna przeszkadzała by drugiej, pracując na recyrkulującym pomiędzy nimi powietrzu. Równość ciśnień w rozpatrywanych punktach oznacza równość przyrostów energii, z tego wniosku wynikają warunki pracy układu równoległego.
Punkt pracy wentylatora: Wentylator może pracować w różnych punktach swojej charakterystyki ciśnienia w dopuszczalnym z ekonomicznego i eksploatacyjnego punktu widzenia. To w którym punkcie pracuje zależy od oporów instalacji podłączonej do wentylatora. Najlepiej gdy opory instalacji są równe optymalnemu przyrostowi ciśnienia. Oprócz tej równości warunkiem prawidłowego doboru wentylatora do instalacji jest aby wentylator w pkt optymalnym miał jak największą sprawność.
Rodzaje przepływów : Przepływ stacjonarny (ustalony) jest pojęciem uproszczonym zakładającym, że przepływ w każdym punkcie obszaru zajętego przez ciecz nie zmienia się w czasie. Przy takim założeniu równania opisujące ruch płynu(Naviera-Stokesa i ciągłości przepływu) przybierają prostsze formy.
Przepływ laminarny (warstwowy) jest pojęciem stosowanym do określenia przypadku, gdy strumień stanowi zespół warstw przemieszczających się jedna względem drugiej bez ich mieszania, a prędkość w każdym punkcie jest jednoznacznie określona. Przy małych prędkościach przepływ cieczy przez gładką rurę jest laminarny, a ze względu na lepkość największa prędkość przepływu jest w środku - wzdłuż osi przekroju podłużnego rury.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz