Warunki środowiskowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki środowiskowe - strona 1

Fragment notatki:


Warunki środowiskowe    Przyjęto zasadę,  że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków  środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach  środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie  obostrzenia i stosuje się specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.    Poszczególne rodzaje warunków środowiskowych zostały usystematyzowane i  pooznaczane za pomocą kodu literowo-cyfrowego. Podane one są w arkuszu 3.  O doborze środków ochrony przeciwporażeniowej, w praktyce decydują następujące warunki  środowiskowe:    BA    zdolność osób,  BB    elektryczna rezystancja ciała ludzkiego,  BC    kontakt ludzi z potencjałem ziemi.    Doboru  środków ochrony przeciwporażeniowej dla normalnych warunków  środowiskowych należy dokonywać w oparciu o arkusz 41.  Natomiast obostrzenia i specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych obejmują arkusze  normy grupy 700.    Obostrzenia te polegają głównie na:      zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w odpowiednich miejscach (strefach),    zakazie stosowania niektórych środków ochrony; np. barier, umieszczania poza  zasięgiem ręki, izolowania stanowiska, nieuziemionych połączeń wyrównawczych  miejscowych,    stosowaniu urządzeń o odpowiednich stopniach ochrony,    konieczności stosowania dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,    konieczności obniżenia napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale   w określonych warunkach otoczenia do wartości 25 V i 12 V prądu przemiennego oraz  odpowiednio 60 V i 30 V prądu stałego,    konieczności stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych  o znamionowym  różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA jako uzupełniającego środka ochrony przed  dotykiem bezpośrednim,    kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz