Zagadnienia ogólne z instalacji elektrycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia ogólne z instalacji elektrycznych - strona 1

Fragment notatki:


Zagadnienia ogólne    Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych sprowadza się do zapewnienia  ochrony przed następującymi podstawowymi zagrożeniami:    !" porażeniem prądem elektrycznym,  !" prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi,  !" przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,  !" skutkami cieplnymi.    Skuteczność ochrony przed wyżej wymienionymi zagrożeniami zależy od  zastosowanych, w instalacjach elektrycznych, rozwiązań oraz środków technicznych.    Miarą skuteczności tej ochrony jest liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem  elektrycznym oraz liczba pożarów, będących następstwem wad lub nieprawidłowej  eksploatacji instalacji elektrycznych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba  śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w ciągu roku, przypadająca na jeden  milion mieszkańców w Polsce zmniejszyła się z 9,5 w latach 1980  ÷ 1985 do 6,7 w latach  1991  ÷ 1998 z tendencją dalszego zmniejszania się w następnych latach. Jednak nadal liczba  śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym jest w Polsce 3  ÷ 4-krotnie większa  niż w krajach Zachodniej Europy. Liczba śmiertelnych wypadków poza statystycznym  miejscem pracy, spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym, w stosunku do ogółu  śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym wynosi w Polsce około 86 %.     Wynika z tego, że niebezpieczeństwo  śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym  występuje przede wszystkim w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w  gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. Nadal najwięcej wypadków odnotowuje się na  wsi, prawie dwukrotnie większy wskaźnik śmiertelnych wypadków w stosunku do wypadków  w mieście. Równie częste są przypadki powstania pożarów, spowodowane niesprawną  instalacją elektryczną. Procentowy udział w ogólnej liczbie pożarów w budynkach,  spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną, według danych za 1999 rok jest na  poziomie 14,2 %.     Zasadniczy wpływ na dużą liczbę  śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym oraz  pożarów w Polsce ma na ogół  zły stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach  budowlanych, w tym w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach  rolniczych i ogrodniczych, a także stosowanie niedoskonałych i niewystarczających środków  ochrony przed zagrożeniami w tych instalacjach, a mianowicie:    !" powszechne stosowanie układu sieci TN-C w instalacjach elektrycznych z przewodami   o małych przekrojach (1,5  ÷  10mm2) przeważnie aluminiowymi, zwiększającymi  możliwość uszkodzeń mechanicznych i przerw, szczególnie w przewodach ochronno- neutralnych PEN występujących w tym układzie sieci. Stąd wynikające często przypadki 

(…)

… na prawdopodobieństwo wywołania migotania komór serca wyróżnia
się następujące strefy:
AC-4.1 5 % przypadków migotania komór serca,
AC-4.2 nie więcej niż 50 % przypadków,
AC-4.3 powyżej 50 % przypadków.
Przyjęto, że graniczna bezpieczna wartość prądu rażeniowego, płynącego w dłuższym
czasie przez ciało ludzkie, wynosi 30 mA dla prądu przemiennego. Znajomość współczynnika
prądu serca F pozwala na obliczanie prądów Id na innych drogach przepływu niż lewa ręka –
stopy, które stanowią to samo niebezpieczeństwo wystąpienia migotania komór serca w
odniesieniu do prądu I lewa ręka - stopy, przedstawionego na rysunku nr 1. Jego wartość jest
stosunkiem:
F=
I
Id
, ⇒ Id =
I
F
gdzie:
I
Id
F
1) prąd płynący przez ciało ludzkie na drodze lewa ręka - stopy przedstawiony
na rysunku nr 1,
2) prąd płynący przez ciało ludzkie na drogach…
…, że:
!"niebezpieczeństwo migotania komór serca jest w zasadzie związane z prądami
wzdłużnymi (prąd płynący wzdłuż tułowia ciała ludzkiego, np. od ręki do stóp).
!"Dla prądów poprzecznych (prąd płynący w poprzek tułowia ciała ludzkiego, np. od
ręki do ręki) migotania komór serca mogą pojawiać się przy większych natężeniach
prądu,
!"próg migotania komór serca dla prądów opadających (prąd płynący przez ciało
ludzkie…
….
Odwracalne zakłócenia powstawania i przenoszenia impulsów w sercu, włącznie
z migotaniem przedsionków i przejściową blokadą pracy serca, bez migotania
komór serca, wzrastające wraz z wielkością prądu i czasem jego przepływu,
AC-4 dodatkowo, oprócz skutków charakterystycznych dla strefy AC-3, pojawia się
wzrastające wraz z wartością prądu i czasem jego przepływu niebezpieczeństwo
skutków patofizjologicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz